Aggressiv valutapolitik

En mycket försiktig beräkning ger vid handen att Sverige på sina utomlands bosatta pensionärer på årsbasis kammar hem minst fem miljarder kronor i skatter.

Krig med vapenskrammel har Sverige inte fört sedan 1808-1809 då man förlorade den östra rikshalvan, Finland, till Ryssland. Det krig som Sverige för alltsedan inträdet i EU 1994 är däremot av den ekonomiska arten och mycket systematiskt och utstuderat. Sverige erbjöds vid inträdet i EU en valutakurs där en euro motsvaras av 8,85 kronor. Detta bör än i dag anses som ett riktvärde för kronkursen.

Till saken hör, att Sverige – i motsats till Danmark och Storbritannien – förband sig att liksom Finland övergå till euron som landets valuta. Det har ju Sverige fortfarande inte gjort. I stället har landet under alla dessa år fört en mycket aggressiv valutapolitik för att gynna den egna exporten. Just nu är kronan devalverad med mer än 15 procent vilket får Donald Trumps hot om tullar på stål och aluminium att blekna vid en jämförelse. I Sverige gäller ju den av devalveringen föranledda 15-procentiga prisdumpningen hela landets exportsektor. Varenda liten pryl!

Devalveringen har vittgående följder. De långt över 100 000 pensionärer som månatligen lyfter stats-, arbets- och allmänpension från Sverige, men är bosatta i andra länder, har vid utbetalningen i bosättningslandet fått se sin pension krympa med den devalveringsprocent som nu nått nya höjder. Hur skulle en löntagare i Finland reagera om lönen sänktes med 15 procent? Precis sådan är effekten av Sveriges devalvering.

Inte nog med detta – före utbetalningarna av pensionerna till de i utlandet bosatta pensionärerna gör Sverige en skatteinnehållning på 20 procent av bruttopensionen och vid årsskiftet höjdes innehållningsprocenten till 25. Detta inverkar dock inte på den skattskyldiges totala beskattning eftersom den slutliga skatten beräknas med beaktande av den i Sverige gjorda skatteinnehållningen, men med en så hög källbeskattning blir det endast småsmulor kvar att beskatta i pensionärernas hemländer.

En mycket försiktig beräkning ger vid handen att Sverige på sina utomlands bosatta pensionärer på årsbasis kammar hem minst fem miljarder kronor i skatter – och utan att pensionärerna i utbyte får ett endaste korvöre! Det är ju bosättningslandet som bekostar all social service. Skatten är alltså rent konfiskatorisk, vilket en skatt enligt framlidne skatteprofessorn Edward Andersson aldrig får vara.

Eftersom Finlands exportmarknad till en mycket stor del består av liknande produkter som Sveriges är det Finland som mest lider av Sveriges valutadumpning. Man kunde ju tro att Finlands regering redan för länge sedan rutit till mot Sveriges valutapolicy, men tydligen är den nordiska solidariteten oantastlig. Och så har vi ju en regering och en statsminister vars helt centrala intresse ligger i att tillfredsställa den egna makthungern med svindyra luftslott som landskaps- och vårdreformen. I det sammanhanget är sådant som Finlands exportvolymer och medborgarnas välfärd av helt sekundär betydelse.

Claes Biström pensionär, Helsingfors

Svenska Sigtunaskolan lockar med högklassiga studier i anrik och internationell miljö

Intresserad av en internationell gymnasieutbildning och av att testa dina vingar utomlands? På svenska Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket kan det förverkligas under trygga och inspirerande förhållanden som samtidigt öppnar många dörrar. 15.2.2019 - 09.22