Aggressiv valutapolitik

En mycket försiktig beräkning ger vid handen att Sverige på sina utomlands bosatta pensionärer på årsbasis kammar hem minst fem miljarder kronor i skatter.