Äggceller på export och ukrainsk vardag

Hos Sofi Oksanens huvudperson finns ingen förståelse för de barnlösas längtan, ingen empati inför det finska par som fått sin barndröm uppfylld genom att köpa äggceller i Ukraina. Tilliten människor emellan är bräcklig och våldet lika förödande i gruvdistrikten som på fertilitetskliniken i Dnipro. Bild: Toni Härkönen

Ha överseende med den konstlade strukturen i Sofi Oksanen roman Koirapuisto, irritera er inte på Pelle Sunvissons sätt att spjälka upp meningarna i kort-korta fragment. Låt er i stället dras in i deras romaner om förändringarnas Ukraina, uppmanar recensenten.

Var är alla människor? I den ukrainska tv-serien Folkets tjänare (inspelad 2017 med dåtida skådisen, nuvarande presidenten Volodymyr Zelenskyj) vaknar den fiktiva president Goloborodko till ett...