Afrikansk savann – på Gotland

Bild: Mostphotos/Dieter Hawlan

Det är torrt i skog och marker. Så torrt att stora skogsbränder har härjat och att bönderna tvingats nödslakta sina kossor. Men det finns inget torrt i hur svenskarna har gått samman i sitt stöd för lantbrukarna. Nu rensas varje dike på gräs så hästarna ska få mat.

Det är gult så långt ögat når. Några kossor står svettiga i en hage. Det bruna gräset är ätet ned till roten. De tittar lojt på varandra som för att gissa vem som först förs till slakt innan de alla börjar svälta.

Jag befinner mig på Gotland veckan efter Almedalen. Det är nästan som man tror att politikerna har kört den brända jordens taktik efter att de lämnat ön. Med den heta solen högt på himlen är känslan mer av afrikansk savann än grönskande svenska åkrar.

Men nu är det kris. På radion intervjuas bönder som förtvivlat letar foder till sina djur. De har startat facebookgrupper för att hitta folk med gräsplättar som de kan slå. Vissa är ute och samlar in vad de kan hitta på ängar och i dikesrenar. Andra talar om att gå samman för att importera hö från Europa. Men från var, det råder torka även i Finland och i många andra länder?

Flera kommuner har upplåtit stora delar av sina marker åt foderinsamling. Det kanske räddar några hästägare eller hobbyjordbrukare, men inte bönderna. Den första vallfoderskörden gav bara hälften av normalt. Den andra skörden nästan ingenting. Lantbrukarnas riksförening (LRF) talar om att uppemot hälften av spannmålsskörden redan är förlorad även om regnet skulle börja ösa ner.

Tiodygnsprognosen för Gotland visar solsken och 27 grader varmt. Det har varit historiskt torrt i sommar. Många bönder kan inte ens minnas en liknande torrperiod.

Landsbygdsministern och LRF samlade till krismöte i veckan. Nu vill de ha hjälp från EU:s nödfonder för att kompensera jordbruket. Frågan är om de får det. Kanske ser spanjorerna och italienarna på oss nordbor och torkan som vi på dem och fem centimeter snö. Vi brukar le åt att när de får lite vitt på marken så stänger de skolorna och hela trafiken kör ihop sig. Nu när vi har fått sol och torka står vi helt oförberedda. Är det deras tur att le åt oss?

Det är dock inte roligt hur bönderna nu tvingas nödslakta sina besättningar. Samtidigt växer köerna till slakterierna sig långa. Utan foder eller möjlighet till slakt så finns stor risk för att djuren svälter.

Torkan har också lett till en rad stora bränder. Vattenbombplan har hyrts in från Italien. Varför har inte Sverige egna? Skogsbruket har varit tvungen att arbeta på nätterna då det är fuktigare och inte lika stor risk för gnistbildning. Det råder eldningsförbud och vissa butiker har slutat att sälja engångsgrillar.

Torkan påverkar oss alla. Det är inte bara ett fåtal bönder som nu tvingas i konkurs. Matpriserna kommer förmodligen att öka till hösten. Det kommer att råda brist på svenskt kött i många år framöver. Brunnarna har börjat att sina när grundvattennivåerna sjunker. Vi kommer att behöva tänka annorlunda i framtiden, inte bara kring miljön utan också kring de kris- och katastrofsituationer som klimatförändringar för med sig.

Torkan har också visat något helt annat. De fördelar som en liten nation har av att snabbt kunna gå upp i krisberedskap, kunna fördela resurser och kommunicera ut information. Det gäller inte bara logistiken med att transportera hö från norra Sverige till södra, att kommuner upplåter mark eller facebookgrupper där hästägare kan hitta markägare med gräs. Vi uppmanas nu till solidaritetshandlingar som att köpa svenskt kött eller inte slösfylla den egna poolen så våra grannar får vatten i kranen.

Kanske beror det på att Sverige är ett gammalt bondesamhälle som gör att sympatierna nu är så starka för våra bönder. Kanske engagerar djurens välmående många. Svältande hästar vill nog ingen se. Men det är ändå märkligt hur vi som nation klarar vissa kriser galant och andra dåligt. Här tycks politiken dela oss. Det är lite typiskt att det är först när Almedalen är över och politikerna gått på semester som engagemanget och viljan att sträcka ut en hjälpande hand är som störst. Med det sagt så kommer det att behövas politiska beslut för att rädda jordbruket, där hjälper inga likes på Fejan. Ett torrt konstaterande under en mycket torr sommar...

Peter Al Fakir Journalist bosatt i Stockholm.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03