"Afrika borde ses som en mera jämbördig partner"

Enligt Christopher Palmberg har Finland mycket att erbjuda. – Vi har bra lösningar, men det gäller att nå ut där behoven finns och utveckla lösningarna tillsammans med lokala entreprenörer, säger han. Bild: Niklas Tallqvist

Risk för att finländska företag missar värdefullt affärssamarbete, säger experten Christopher Palmberg på Business Finland.

Christopher Palmberg leder programmet Business with impact (BEAM) inom organisationen Business Finland. Programmets syfte är att uppmuntra finländska företag att vara innovativa och söka sig til...