Aforistisk nordsamiska i landskap av olika färg – Gájanas och Ánnámáret målar på sitt unika sätt

Gájanas är som ett färgstarkt pussel, där bitarna är perfekt utmejslade och färgerna ständigt skiftar i olika nyanser. Bild: Pressbild

Två högintressanta samiska nyutgåvor har kommit ut under våren. Fyrmannabandet Gájanas bjuder på proggigt ös, medan Ánnámáret svävar fritt på elektroniska ljudlandskap.

Ánnámáret får mig att tänka på ett stort, vitt papper, där människorösten och stråkharpan sveper runt med var sin pensel – med mycket rymd och ljus omkring men ofta med mjuka vattenfärger. Gájan...