Afghanistans president vill fredsförhandla med talibanerna

Ashraf Ghani Bild: Lehtikuva-AFP/Tatyana Zenkovich

Afghanistans president Ashraf Ghani har bildat en tolv personer stark delegation som ska försöka förhandla fram ett fredsavtal med talibanerna, meddelar han under en FN-konferens i Genève.

– Jag är nöjd att kunna tillkännage att vi har utarbetat en färdplan för fredsförhandlingar, efter flera månaders intensiva samråd med medborgare runt om i landet, säger Ashraf Ghani.

En sådan överenskommelse skulle enligt Ghani mynna ut i ett öppet och demokratiskt samhälle som respekterar kvinnors rättigheter – en ambition som sannolikt är främmande för extremiströrelsen.

Presidentens stabschef ska leda förhandlingsgruppen, enligt Ghani.

– Presidentval under våren är centrala för lyckosamma fredsförhandlingar. Det afghanska folket behöver en vald regering med mandat att ratificera och implementera fredsöverenskommelsen och leda försoningsprocessen.

Talibanerna deltog tidigare i november i en fredskonferens om Afghanistan i Ryssland, där dock inga företrädare för Kabulregeringen satt med. Extremiströrelsen har tidigare krävt att USA måste dra tillbaka sina styrkor från Afghanistan innan några samtal är aktuella. Talibanföreträdare träffade dock amerikanska representanter i Qatar i oktober för direkta samtal om ett slut på den väpnade konflikten.

Kriget i Afghanistan inleddes efter terrordåden mot USA den 11 september 2001. Amerikanska styrkor störtade då talibanstyret, som hade haft makten i det fattiga landet sedan 1996.

Kriget i Afghanistan inleddes efter terrordåden mot USA:s östkust den 11 september 2001. Terrornätverket al-Qaida och dess ledare Usama bin Ladin, som ansågs ligga bakom, hade en fristad hos talibanrörelsen som då kontrollerade Afghanistan. USA gick in för att beröva talibanerna makten som de hade haft sedan 1996.

När insatsen var som störst stred omkring 130 000 soldater från Natostyrkan Isaf i Afghanistan. Omkring 50 länder har deltagit, däribland Sverige.

Trots att det fortfarande är våldsamt och osäkert i Afghanistan avslutades Isafs stridande uppdrag officiellt den 31 december 2014. Ansvaret för säkerheten i landet hade då i flera år successivt överförts till afghanerna själva. Det nuvarande uppdraget kretsar kring utbildning, rådgivning och stöd.

Efter 2014 fanns det i landet cirka 8 400 amerikanska soldater och runt 5 000 från övriga Natoländer. USA:s president Donald Trump har det senaste året genomfört en viss ökning, nu finns cirka 14 000 amerikanska soldater i Afghanistan. Trump har också lämnat över många av de strategiska besluten om exempelvis flygräder till lokala militära befälhavare till skillnad från företrädaren Barack Obama som var mer restriktiv med vad USA:s trupper fick göra.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning