Affärsmän avslöjar märkliga beslut i Hangö stadsstyrelse

Företagarna bakom Regatta Spa vill bli av med Roxx Pub (bilden). Spaföretaget beskriver Roxx Pub som en "skränig och ruffig förortspub". Bild: Christoffer Holm

Badhotellföretaget Regatta Spa Ab kräver att Hangö stad omedelbart river upp hyreskontraktet med företaget bakom omdiskuterade Roxx Pub i Östra hamnen. En lång rad oegentligheter i stadsstyrelsens agerande redovisas nu i bolagets klagan som lämnades in på tisdagen.

Besvärsställarna misstänker att stadsstyrelsens medlemmar utsatts för påtryckningar i de sociala medierna och skrämts till att fatta flera motsägelsefulla beslut, som är negativa för skattebetalarna.

Bredsidan mot stadens beslutsfattare avfyras av ett konsortium inflytelserika affärsmän som tidigare satsat tiotals miljoner på att rusta upp hotell Regatta med omgivning och som nu bygger spa-anläggningen och tre flotta bostadshus på Fabriksudden i anslutning till Östra hamnen.

Satsningen ligger sammanlagt på över 60 miljoner euro.

Skrämmer spa- och båtgäster

Pub Roxx fortsatta hyreskontrakt utgör pudelns kärna. Företagarna vill bli av med puben som beskrivs som en skränig och ruffig förortspub. Den anses skrämma bort såväl kommande spagäster som båthamnens gäster. Tvärtemot andan i avtalet med spabyggarna beslöt stadsstyrelsen överraskande ingå ett nytt femårigt hyresavtal med pubens ägare Oy Ruber Ab. Tidigare ingicks hyreskontrakten bara för ett år i taget.

I Hangö har det förts en hård kampanj för pubens existens på de sociala medierna. Puben har kallats för Hangöbornas "vardagsrum". Spaföretagarna anser att pubens försvarare har vilselett Hangöborna och har därför grävt fram fakta som de betraktar som grova oegentligheter och som kan få rättsliga följder för staden.

Regatta Spa hänvisar i sin skrivelse till ett avtal mellan staden och Regatta Resorts från 2013. Avtalet stipulerar att den verksamhet som förekommer på Fabriksudden inte får förorsaka oljud eller andra olägenheter för spagäster och båtfolk.

Oy Ruber Ab, företaget bakom Roxx Pub, sak enligt sitt avtal med staden i första hand sköta gästhamnens service. Besvärsställarna anser däremot att den primära verksamheten är ölförsäljning. Som stöd för detta presenterar man företagets intäkter från hamnverksamheten och utskänkningen. Öl- och spritförsäljningen som sköts av Hanko Roadhouse Oy Ab Ltd hade 2015 en omsättning på 703 000 euro medan Ruber:s omsättning som kommer från gästhamnsverksamheten var bara 171 000 euro.

Pinsamma frågor

Besvärsställarna har haft tillgång till en rad toppjurister att gräva fram alla detaljer i ärendet. Det visar sig att Ruber betalar bara en symbolisk hyra för området, 270 euro/månad. Samtidigt har Hangö stad gett företag rätt att behålla 80 procent av gästhamnens intäkter och lika mycket av hyresintäkterna från torghandeln på onsdagarna.

Besvärsställarna frågar sig varför staden, som lider av stora ekonomiska problem, låter en utomstående privat intressent kamma in pengarna från gästhamnsverksamhet och torghandel medan stadens andel knappast ens räcker till underhåll.

Bolagens sammanlagda affärsvinst åren 2012-2015 var 235 000 euro. "Det är uppenbart att företagen dragit märkbar nytta av stadens låga hyra och de ur stadens synvinkel ofördelaktiga avtalen", heter det i skrivelsen.

Att Ruber har Hanko Roadhouse som underhyresgäst strider dessutom mot hyresavtalet som förbjuder ett sådant arrangemang, anser besvärsställarna. Bolaget betalar heller ingen hyra till staden.

Trots att boksluten visar att bägge företagen gör vinst har de, enligt besvärsställarna, inte satsat ens på de mest nödvändiga förbättringarna i gästhamnsservicen.

"Faktum är att byggnadens exteriör i en utomståendes ögon ser ut som en förfallen förortspub, som inte lockar båtgäster eller andra turister. Det är skadligt för byggnaden ligger på den mest centrala platsen ur turismens synvinkel och den har en stor negativ effekt på Hangös image", heter det i skrivelsen.

HSF tar över gästhamnen?

Till de motstridiga besluten räknar besvärsställarna att stadsstyrelsen på ett sammanträde önskade ett femårigt hyreskontrakt med Ruber med motivering att företaget kan utveckla kvalitativt högstående utbud i gästhamnen – medan man på nästa sammanträde beslöt att överlåta gästhamnsverksamheten åt Hangö Segelförening rf.

Besvärsställarna anser att det inte ens är teoretiskt möjligt att ingå avtal med en ny part så länge som hyreskontraktet med Ruber anger att byggnadens huvudsakliga användningsändamål är att tillhandahålla gästhamnsservice.

Besvärsställarna kräver nu med hänvisning till kommunallagen att stadsstyrelsen inte skriver under hyreskontraktet med Ruber innan beslutet har vunnit laga kraft.

Besvärsställarna antyder att fallet – såvida stadsstyrelsen inte böjer sig – kan leda till kommunalbesvär och en klagan till marknadsdomstolen.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03