Affärslokaler gapar tomma i centrala Helsingfors

En tom lokal på andra våningen i Forum där Universitetsapoteket tidigare hade sin skönhetsbutik Ego. Bild: Nora Sayyad

Flera affärslokaler står tomma i Helsingfors. Köpcentret Forum har några fler tomma lokaler än Kampen, men de flesta tomma lokalerna finns i det nya köpcentret Redi i Fiskehamnen. Den ökade konkurrensen är boven, men samtidigt tvingas också köpcentrumen att utvecklas.

Ungefär 40 affärslokaler står tomma i de största köpcentrumen i Helsingfors. Kampen är ändå inte orolig eftersom tomma lokaler är något som hör till branschen. – Tillfälligt står alltid en del lokaler...