Insändare: Alla familjer med barn får inte barnbidrag

04.09.2022 17:18
Flera medier har under den gångna veckan rapporterat om Annika Saarikkos förslag om ”extra barnbidrag till alla” i december. I HBL (31.8) skriver Susanna Ginman på ledarplats om barnbidragets historia, bland annat om att det är ett universellt samhällsbidrag som ”betalas till alla som har barn, oberoende av inkomster eller annan ställning” och vidare om att ”det ska jämna ut skillnaderna mellan barnlösa hushåll och dem som har barn”.
Nu är det dessvärre i praktiken inte alls så som Saarikko formulerar det, eller som Ginman beskriver det, det vill säga att ”alla hushåll” som har barn får barnbidrag. I alla de fall där föräldrar skiljer sig, men har delad vårdnad, styrs barnbidragen i sin helhet till den så kallade boendeföräldern. Så här också då barnen bor lika mycket hos båda föräldrarna. Det är inte bara barnbidraget som går till boendeföräldern – alla andra stöd går också till hen.
Boendeföräldern kallas ”ensamförsörjare” och får bland annat höjt barnbidrag, trots att det finns en annan vårdnadshavare eller försörjare. De flesta kommuner erbjuder skolskjuts endast till boendeförälderns adress, den andra får ordna och stå för det själv. Den andra föräldern kallas ofta ”umgängesförälder”, även om barnen bor precis lika mycket hos hen. Om umgängesföräldern träffar en ny partner som har ett barn och man flyttar ihop, sänks den nya partnerns barnbidrag (!) och man har alltså i praktiken i det hushållet ett sänkt barnbidrag till ett barn, men flera barn. Vi betalar alla skatt, men vi har verkligen inte alla samma ställning och förmåner.
Jag tror inte att alla medier och politiker medvetet uttalar sig missvisande, men visst känns ”alla får” varje gång som ett slag i ansiktet. Det har inte blivit så här eller fått fortsätta vara så här av misstag. Någon har byggt det här systemet och någon upprätthåller det medvetet.
Då regeringen nu funderar hur man skall stödja barnfamiljer i ett allt sämre ekonomiskt läge med snabbt växande skuldbörda, skulle det vara allt skäl att omvärdera vilka som faktiskt behöver barnbidrag över huvud taget, för att inte tala om dubbelt barnbidrag. Visst, i teorin är det ju så att det för varje barn i Finland utbetalas ett barnbidrag. I praktiken betalas det till den ena föräldern. Precis som få höginkomsttagare väljer att låta bli att ansöka om barnbidrag de egentligen inte behöver, är det få boendeföräldrar som självmant delar barnbidraget med umgängesföräldern.
Det skulle vara dags att rätta till det här och betala ut barnbidraget så att det delas mellan vårdnadshavarna enligt hur mycket barnen bor hos båda. Först då kan man på riktigt säga att alla familjer med barn får barnbidrag och att ”samhället uppskattar den insats som föräldrar gör”, som Ginman skriver. Ungefär så här har man redan länge gjort i Sverige, det är alltså inte något som behöver begrundas i någon arbetsgrupp. Det blir som Ginman konstaterar “helt nya kostnader när man får barn” och ja, de ökar nog både hos boendeföräldern och umgängesföräldern.
Christian Hindersson, Pargas

ANDRA LÄSER