OP-Gruppen, Nordea och Supercell betalade den högsta samfundsskatten

Fjolårets högsta samfundsskatter:

1. OP-Gruppen, 249 000 000,0*
2. Nordea Bank Finland, 214 877 696,44 €**
3. Supercell, 175 995 499,40 €
3. Bayer, 103 504 047,70 €
4. Kesko, 74 528 421,54 €
5. Metsä Fibre, 67 779 224,93 €
6. Fortum, 63 692 993,15 €
7. UPM-Kymmene, 61 304 493,06 €
8. Elisa, 55 567 259,86 €
9. ABB, 52 875 578,86 €
10. Danske Bank, 47 039 742,03 €
* OP-Gruppen meddelar den totala summa som bolagen i gruppen har betalat i samfundsskatter utgående från uppgifter gruppen har fått av skattemyndigheterna.
** Nordeas samfundsskatter har räknats utgående från de skatter som skattemyndigheterna har meddelat för Nordea Bank Finland Abp, Nordea Livsförsäkring Finland Ab, Nordea Finans Finland Ab, Nordea Funds Ab och Nordea Investment Management Ab i Finland.
ANDRA LÄSER