Aktia vill ha färre chefer – uppemot 70 tjänster kan försvinna

Aktia vill förenkla organisationen och minska antalet chefer. Det betyder att uppemot 70 tjänster i bolaget är hotade.

Aktia inleder omställningsförhandlingar nästa veckas fredag.
Patrik Haraldpatrik.harald@hbl.fi
03.11.2022 14:32
Nästa veckas fredag inleder Aktia omställningsförhandlingar som berör cirka 430 anställda. Uppemot 70 tjänster kan försvinna om bolaget genomför sina planerade förändringar.
Aktias mål är att göra sin organisation enklare och plattare. Tjänsterna ska bli enhetligare och ansvarsfördelningen tydligare.
Procentuellt sett görs den största nedskärningen bland cheferna. Det säger Aktias vice vd Juha Hammarén.
– Vi försöker minska antalet chefsbefattningar. Idén är att ändra modellen så att det inte alltid behövs en linjechef som ger instruktioner, säger Hammarén.
Juha Hammarén är vice vd på Aktia.
I stället vill man bilda nya team där fler personer arbetar som specialister. Det ska enligt Hammarén göra organisationen mer effektiv, vilket i slutändan också gynnar kunderna.
– Vi vill göra ansvarsfördelningen tydligare. Det är gruppen som är ansvarig.
Omställningsförhandlingarna gäller Aktia Bank och Aktia Livförsäkring. Främst berörs Aktia Bank, som är den klart större av de båda enheterna. Inom livförsäkringsbolaget, med cirka 65 anställda, är målet att förenkla produkt- och tjänsteutbudet samt förbättra effektiviteten. Totalt har Aktia cirka 900 anställda.
Bolaget har de senaste åren satsat stort på kapitalförvaltning, men den verksamheten berörs inte av omställningsförhandlingarna.
Härom veckan bildade Aktia ett samföretag med it-serviceföretaget CGI. Det nya företaget ska ta över en stor del av underhålls- och utvecklingstjänsterna i Aktias it-system. Efter avtalet med CGI finns enligt Hammarén en del överlappningar och uppgifter som görs i olika delar av organisationen.
– Inom it och digitalisering har vi flera projekt på gång för att förbättra kundupplevelsen, men de är inte huvudorsaken till omställningsförhandlingarna. Det handlar mer om helheten och om att kunna svara mot framtidens krav.
Samtidigt som uppemot 70 befattningar kan komma att avslutas kommer cirka 30 nya befattningar att öppnas. Enligt Hammarén kan det också bli aktuellt med omskolning och ändring av vissa arbetsuppgifter.
– Vi har väldigt kompetent personal på Aktia. För att ännu bättre kunna svara på våra kunders behov behöver vi ytterligare olika typer av specialister med mångsidigt kunnande inom finanssektorn.

ANDRA LÄSER