Susanne Gottbergs glas är varken halvfullt eller -tomt – men ständigt känsloladdat

Trots hängningen, som verkar vara gjord för att tilltala massorna, lyckas Susanne Gottberg visa prov på såväl förnyelse som sin tekniska skicklighet i Galerie Forsbloms stora utställning.

Susanne Gottbergs stora utställning på Galerie Forsblom imponerar men hade kunnat fokusera på konstnärens utveckling.
07.05.2021 10:26 UPPDATERAD 07.05.2021 11:18

UTSTÄLLNING

Susanne Gottberg
Gleam and Gaze
Galerie Forsblom, till 9.5.2021
In vino veritas – i vinet finns sanningen. När det gäller Susanne Gottbergs produktion är det snarare (vin)glaset som avslöjar, eller döljer, konstnärens intentioner. Med sina fantastiska skildringar av glas där abstraktion och hyperrealism utmanar varandra, demonstrerar Gottberg åter sin tekniska skicklighet och förmåga att använda ett levande material som trä till sin fördel.
De fotorealistiska avbildningarna av glas är fullständigt fängslande. Glimtar av rum och personer genom reflektioner ter sig olika beroende på betraktarens position. Dels knyter de an verken till en omgivning och skapar en närvaro i dem, dels utmanas blicken, perspektiven och uppfattningen om vad som är verkligt.

ANDRA LÄSER