Första gången på sex år: "I sommar stiger räntan över nollstrecket"

Om några månader kan det vara slut på epoken med minusränta. Exakt när högre lånekostnader slår till mot enskilda lånekunder beror på när på året deras ränta justeras. Den som har tur med tajmningen kan få behålla sin gamla ränta nästan ett helt år, trots att marknadsräntorna klättrar uppåt.

När räntorna stiger över nollstrecket blir kostnaderna högre för bolånekunderna.
Efter årsskiftet har räntorna snabbt gått upp. Sedan årsskiftet har marknadsräntan tolv månaders euribor gått upp från -0,5 till -0,15 procent. Fortsätter utvecklingen i samma takt sprängs nollstrecket kring valborg. Det konstaterar Jussi Pajala, vd på Nordea Hypoteksbank.
– Fullt så linjärt tror vi inte att utvecklingen fortsätter. Men någon gång i sommar räknar vi med att räntan går över noll, och sedan fortsätter den uppåt.
Den andra stora bankgruppen OP bedömde häromdagen mera allmänt att tolv månaders euribor passerar nollstrecken någon gång i år, och stiger sedan till 1 procent inom ett eller två år.
I flera år har låntagarna fått njuta av historiskt låga lånekostnader. Tack vare negativa marknadsräntor har man enbart betalat bankernas marginaler, som också de pressats ner av konkurrensen mellan bankerna.

Tajmningen avgör

Att euriborräntorna snart går över noll betyder inte att alla låntagare i ett slag får höjda lånekostnader. På bostadslån bundna till tolv månaders euribor justeras räntan en gång per år. När detta sker varierar från kund till kund, beroende på när under året man har ingått låneavtalet.
Om räntan till exempel justeras dagen innan euriborräntan passerar nollstrecket, behåller man sin gamla ränta i ett helt år framåt, även om euriborräntan hela tiden fortsätter uppåt.
De flesta finländska bolån är kopplade till tolv månaders euribor, men även en eller tre månaders euribor förekommer. De kortare marknadsräntorna justeras oftare. Det betyder att höjda marknadsräntor snabbare påverkar dem som har bundit sina lån till de kortare räntorna.
Vid en räntesänkning kan de här lånekunderna å andra sidan snabbare ta del av den lägre räntan. Så var fallet till exempel efter finanskrisen, när räntorna sänktes kraftigt på kort tid.

ECB vill bromsa inflationen

Orsaken till att räntorna nu – efter sex år av noll- eller minusränta – är på väg uppåt, är att inflationen tagit fart. I februari var inflationen i Finland 4,5 procent och i euroområdet 5,9 procent.
Europeiska centralbankens mål är en inflation på 2 procent på medellång sikt. I och med Rysslands krig i Ukraina är förväntningarna att inflationen fortsätter uppåt. Det är framför allt priset på energi och råvaror som stigit rejält, vilket påverkar de flesta andra priser.
För att hindra att inflationen helt skenar i väg är ECB och de andra centralbankerna tvungna att strama åt sin penningpolitik, bland annat genom att höja sina styrräntor. Höjda styrräntor leder till att bankernas utlåningsräntor stiger, det vill säga att pengar blir dyrare. Tanken är att det ska minska efterfrågan vilket i sin tur innebär att priserna inte stiger så snabbt.
– Tolv månaders euriborränta återspeglar förväntningarna på ECB:s genomsnittliga styrränta under det kommande året. Det betyder att euriborräntan börjar stiga redan innan ECB gjort sin räntehöjning, säger Pajala.
För ECB och andra centralbanker handlar det nu om en hårfin balansgång. Kriget i Ukraina väntas också bromsa den ekonomiska tillväxten och om räntorna höjs förstärks inbromsningen. Skräckscenariot är en stagflation, vilket betyder en kombination av stagnerad ekonomi och hög inflation.

Ny situation

Trots att räntorna varit rekordlåga i många år, har bankerna stresstestat nya låntagare för en 6-procentsränta och en 25 års lånetid. Även om högre räntor är att vänta tror Pajala att det är mycket osannolikt att räntorna under överskådlig tid når upp till den nivå man stresstestar kunderna för.
– Hur som helst är det dags att börja vänja sig vid plusräntor igen. Även om positiva räntor historiskt sett är det normala, så är det en ny situation för många nya låntagare.
Läs också: Höjd ränta i sikte – "Klokt att se över lånekostnaderna"

ANDRA LÄSER