”Vi säger nej, nej, nej, jouren får inte stängas!” Invånare från hela Östnyland demonstrerade för Borgå sjukhus framtid

I går klockan tio hade Borgå torg fyllts av östnylänningar från sju kommuner. Försedda med plakat och skyltar protesterade de mot den planerade stängningen av jouren vid Borgå sjukhus.

För Emilie och Fanny Östergård och Daniela Lindeblad var det självklart att visa sitt stöd för Borgå sjukhus.
Helen Kurrihelen.kurri@ostnyland.fi
01.10.2022 11:22 UPPDATERAD 01.10.2022 19:05
Det är lördag förmiddag och ett stort antal människor har samlats på Borgå torg. Här finns invånare från Borgå, Lovisa, Mörskom, Lappträsk, Sibbo, Askola och Pukkila, invånare som berörs direkt om jouren vid Borgå sjukhus stänger.
Mikko Kulonen och Sari Breilin representerar Porlom i Lappträsk. På deras plakat står det Verot kaikilla – palvelut kaikille (Skatt av alla, service åt alla, red. översättning).
Helsingfors är inte hela Finland, ta inte bort servicen från resten av landet, säger Mikko Kulonen och Sari Breilin från Porlom.
– Det är långt från Lappträsk till Helsingfors, eller till Pejas sjukhus i Vanda. Varför ska man betala skatt om man inte får service, frågar Mikko Kulonen.
– Vi ser en ökad centralisering av service som verkar motiveras med coronapendemins och Ukraina-krigets konsekvenser på ekonomin. Ska Finlands glesbygd utarmas totalt? Resurser finns, men de måste fördelas rättvist, säger Sari Breilin, bosatt i Helsingfors och i Porlom.
Ann Bjurström och Melita Tulikoura från Borgå är beredda att kämpa för jouren och Borgå sjukhus framtid.
På en snabbt uppriggad scen avlöser talarna varandra. Elin Blomqvist-Valtonen (SFP), den enda östnyländska ledamoten i HUS-styrelsen, håller i trådarna för aktionen, och dessutom talar riksdagsledamot Heikki Vestman (Saml) från Sibbo, Mikaela Nylander (SFP), styrelseordförande för Östra Nylands välfärdsområde, Borgå, och Arja Isotalo (SDP) stadsstyrelsens ordförande i Lovisa. 
Politikerkvartetten Elin Blomqvist-Valtonen, Heikki Vestman, Mikaela Nylander och Arja Isotalo talade under demonstrationen.
Kvartetten Valtonen-Blomqvist, Vestman, Isotalo och Nylander lyfte fram bland annat att sparförslaget som nu ligger på bordet grundar sig på en felaktig uträkning. De verkliga sparbehovet ligger på knappat 20 miljoner, inte närmare 100 miljoner, åtminstone enligt de uträkningar som direktören för Östra Nylands välfärdsområde Max Lönnqvist nyligen har gjort.
Här kan du se en kort video när demonstranterna säger sin åsikt om sparplanerna:
Trots ämnet är atmosfären på torget positiv, " vi ska vinna det här slaget", säger Heikki Vestman, men bland de som samlats är många genuint oroade över att förslaget att stänga jouren endast är det första steget att lägga ned hela sjukhuset på sikt. Många kommer ihåg kampen för Borgå bb. Den kampen förlorades och bb stängdes i december 2016. 
Det gör även Tehys ordförande Millariika Rytkönen, som också steg upp på scenen, och betonade att jouren är avgörande för sjukhusets existens. Hon refererade till svängarna kring nedläggningen av bb, en process som hon inte gav stilpoäng åt varken Aki Lindén som då var HUS direktör, eller till lokala förtroendevalda i sjukhusnämnden.
Demonstration på Borgå torg för att rädda jouren vid Borgå sjukhus
HUS styrelse träffas på måndag och som det nu ser ut verkar förslaget återremitteras. Det betyder att det finns lite mer tid att behandla sparplanerna, men hotet mot jouren och Borgå sjukhus hänger hela tiden i luften.
– Om ärendet återremitteras på måndag när HUS-styrelsen möts, så hoppas jag att styrelsen så snabbt som möjligt sitter ner med HUS ägare, det vill säga Helsingfors stad och välfärdsområdena i Nyland, och förhandlar om tilläggsresurser. Vi måste gå igenom ramarna för hur mycket kommunerna lägger in i välfärdsområdena. Det behövs helt enkelt mer pengar, säger Elin Blomqvist-Valtonen.
Hon och övriga politiker som deltar i demonstrationen på Borgå torg säger att det finns ett behov av att spara men att det inte får gå ut över patientsäkerheten och invånarnas rätt till service nära.
Vi kan ju inte gå igenom det här på nytt, säger Anita och Henry Virtanen från Borgå som har nedläggningen av Borgå bb i färskt minne.
– Förslaget att stänga jouren ger inga egenliga inbesparingar. Genom att stänga jouren sparar man tre och en halv miljon, men i stället behövs det investeringar i nya ambulanser och i att bygga om Pejas sjukhus så att det kan betjäna östra Nylands 100 000 invånare, säger Mikaela Nylander.
I Ekenäs slöt några hundra västnylänningar upp på demonstrationen mot HUS sparplaner som bland annat skulle innebära att samjouren och förlossningsavdelningen vid Lojo sjukhus stängs. Också omorganiseringar vid Raseborgs sjukhus finns på HUS vd Matti Bergendahls sparlista.
Många hade liksom Marianne Reijonen gjort egna skyltar och plakat.

ANDRA LÄSER