Mauri Kunnas: Jag ägnar mig åt upplysningsarbete

Barnboksförfattaren Mauri Kunnas har i åratal skissat på sitt mest arbetskrävande verk genom tiderna, boken om Jyckebergarnas Finlands historia. "Jag tyckte att det var dags att ägna mig åt lite upplysningsarbete om Finlands och Sveriges gemensamma förflutna", säger Kunnas om boken som utkommer samtidigt som Finland firar 100 år.

Opinionsbildare. Det var dags för mig att ägna mig åt lite upplysningsarbete om Finlands ursprung och förflutna, säger barnboksförfattaren Mauri Kunnas om sin nya bok om Jyckebergarnas Finlands historia.
För över tio år sedan bestämde sig barnboksillustratören och författaren Mauri Kunnas att han ville göra en bok om Finlands historia ur Jyckebergarnas perspektiv.
Jyckeberga är Kunnas populära barnboksserie om en fiktiv bondgård i Satakunda förr i världen. I tidigare Jyckebergaböcker har Kunnas bland annat introducerat det agrara livet på 1800-talet, nationalförfattaren Aleksis Kivis Sju bröder och skalden Johan Ludvig Runeberg.
Eftersom Jyckebergarna lever på 1850-talet och Kunnas har skrivit deras Finlands historia tar den nya boken nästan uteslutande fasta på den svenska tiden börjande med reformationen och Gustav Vasa. Kunnas introducerar samtliga svenska regenter fram till rikssplittringen 1809 varpå följer en kort presentation över Finlands tre första ryska tsarer.
En orsak varför Kunnas valde att skriva om tiden då Finland och Sverige var samma rike är att han har noterat att Finlands äldre historia inte har fått så mycket uppmärksamhet.

"Folk känner inte våra kungar"

– Jag märkte det till exempel då jag bad folk räkna upp tre av våra kungar men ingen kunde nämna en enda, utan förbryllat frågade vad jag egentligen avsåg, säger Kunnas och påpekar skämtsamt att han trots att han kommer från Satakunta är en svensksinnad person.
– Mormor talade svenska och i familjen har vi alltid förhållit oss positivt till vårt västra grannland.
En annan orsak till Kunnas intresse för Sveriges och Finlands gemensamma historia hänger ihop med att han som en stor vän av järnåldern är välbekant med de fornnordiska sagorna.
– Jag tyckte att det nu var dags för mig att ägna mig åt lite upplysningsarbete om Finlands ursprung och förflutna, säger Kunnas väl medveten om att han som en av Finlands populäraste barnboksförfattare är en betydelsefull opinionsbildare.
Mauri Kunnas har i ett drygt decennium jobbat med boken men gav upp flera gånger eftersom arbetet svällde ut och blev övermäktigt. Det berodde på att tidsperioden sträckte sig över flera hundra år och de händelser han ville få med var många. Förlaget Otava uppmanade honom gång på gång att rensa bort skeenden, men det var först när dottern sade till på skarpen som han gjorde slag i saken och valde ut ett antal betydelsefulla händelser från tidigt 1500-tal och framåt.
Boken bjuder på berättelser om det finska skriftspråkets fader Micael Agricola, om hertig Johan och hans polska hustru Katarina Jagellonica, de politiska orsakerna bakom klubbekriget och den ödesdigra dagen då regalskeppet Vasa förliste på sin jungfrufärd. Härefter får läsaren dra ut i trettioåriga kriget varefter följer ett kapitel om Per Brahe som bland annat introducerade postväsendet i den östra rikshalvan. Följande äventyr ägnas åt spanaren Stefan Löfving som under stora ofreden satte käppar i hjulen för de ryska trupperna. Kunnas beskriver också utförligt de politiska dusterna mellan hatt- och mösspartiet och redogör hur det gick till då Sveaborg byggdes.
När Mauri Kunnas arbetade med boken läste han systematiskt igenom stora delar av den moderna facklitteraturen om tiden då Finland och Sverige var ett. Men det är en sak att återge historiska väldokumenterade skeenden i skrift och en annan att illustrera dem. Därför har Kunnas också sträcktittat på kostymdramer och historiska dokumentärer och förkovrat sig i konstböcker och fackböcker om till exempel gamla huvudbonader och sigill.
Ett exempel på det detektivarbete som Mauri Kunnas har varit tvungen att göra för att illustrera livet på 1500-talet är den fantasifulla skildringen över hur Karin Månsdotter efter sin make Erik XIV:s död färdades till Liuksiala gård i Tavastland. I Kunnas bok sker färden med hästvagn och för att göra en verklighetstrogen illustration fick han hjälp av Livrustkammaren i Stockholm som försåg honom med uppgifter om hur de vagnar som användes vid den här tiden såg ut.
ANDRA LÄSER