Insändare: Rysk våldspolitik

Ulla Klötzer försöker korrigera sitt tidigare Putin-vänliga och Natokritiska inlägg genom att deklarera att ”Alla krig bör fördömas” (HBL 20.7). De exempel hon ger är alla krig som USA och dess allierade gjort sig skyldiga till. Något krig som Ryssland/Sovjet inlett ser hon inte anledning till att fördöma, trots att hon torde höra till den generation som fick utstå Sovjets oprovocerade angrepp på Finland 1939.
Finlands läge som granne till Ryssland gör vårt land mer utsatt för krig än resten av Europa.
Ryssland har under århundraden genomgått återkommande cykler av krigisk expansion följt av intern kollaps. Detta vare sig makten tillkommit en kejsare, en generalsekreterare (för kommunistpartiets centralkommitté) eller en president. Finland har upprepade gånger drabbats av denna krigiska expansion, som nu fortsätter under 2000-talet, där flera grannländer fallit offer för rysk våldspolitik.
EU har inneburit slutet på de krig som rasade i Europa under flera sekler. Rysslands grannar borde med landet kunna komma till ett avtal som eliminerar landets krigiska expansionspolitik. I dagens värld är svaret Nato, i morgon kan det vara ett annat. Dock inte förrän landet har en annan ledare än den som ser sig som en arvtagare till tsar Peter och generalissimus Stalin.
Bo Lindfors, Helsingfors

ANDRA LÄSER