Posten tappar försändelser


Mången har klagat på att Postens distribution är långsam, men det finns tydligen också andra problem inom organisationen.

 I mitt ena fall har försändelsen tappats antingen i England eller i Finland. Det gäller en antikvarisk bok varav det i Europa inte fanns många exemplar på marknaden. Postavgifter från USA är skyhöga, men om jag köpt därifrån hade jag fått ett följenummer (tracking) och kunnat konstatera vems felet var att paketet som avsänts i december inte kommit fram.Det andra paketet är väl dokumenterat, det har anlänt till Vanda redan den 4 mars och jag kan läsa att den 16 mars har det blivit frigjort för leverans. Två dagar senare har det registrerats i Helsingfors. Tyvärr har jag ännu inte fått mitt paket.

 Vid förfrågan på huvudposten svarade man att sorteringen ibland räcker väldigt länge.Man tycker att postens datasystem vore sådant att det med jämna mellanrum kollas om Posten erhållit försändelser som inte distribuerats. Ifall att så inte skett borde man väl informera kunden och avtala om gottgörelse.Kaj G Backas,


Helsingfors

ANDRA LÄSER