Alkoholen blir dyrare och nya namn tillåts – det här förändras efter årsskiftet

Det nya året för med sig en hel del nya lagar och bestämmelser. Vi presenterar 25 nyheter som träder i kraft vid årsskiftet.

Fäder i familjer där fler än ett barn föds eller adopteras samtidigt får förlängd föräldradagpenningsperiod 2019.
Namnlagen blir friare och exempelvis tillåts fyra förnamn medan barn kan få dubbelt efternamn.
Körkort kan inte längre användas för stark autentisering. Det är pass eller identitetskort som gäller när du till exempel ska ansöka om bankkoder.
Försöket med basinkomst tar slut efter två år och de första resultaten publiceras i början av 2019.
Arbetslösa ska få fler möjligheter att uppfylla kraven enligt aktiveringsmodellen. Regeringen satsar mer på att ordna verksamhet som godkänns som aktivitet enligt aktiveringsmodellen.
En arbetsgivare som anställer en långtidsarbetslös kan få en sysselsättningspremie på 4 000 euro.
Ränteavdraget för bolån sjunker.

Ekonomi

Föräldradagpenningsperioden förlängs för pappor i familjer där fler än ett barn föds eller adopteras samtidigt. En mamma som bor ensam med sitt barn får rätt till motsvarande föräldradagpenningsdagar som faderskapspenningen. Perioden för adoptivföräldrar förlängs också. Ändringen träder i kraft i april.
Ett inkomstregister införs, i registret ska alla inkomster registreras. Det nya skattekortet för 2019 har endast en inkomstgräns eftersom skattekortet för bisyssla slopas.
Belopp på ränteavdrag för bolån blir mindre. 2018 får man dra av 35 procent, 2019 25 procent.
Det maximala avdraget för bostad på arbetsorten höjs från 250 euro till 450 euro per månad som den skattskyldige har haft två bostäder.
Tryckta aktiebrev försvinner. Från och med årsskiftet sker etablering av bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag digitalt.
Ekonomi- och skuldrådgivning ges på rättshjälpsbyråerna.
Det ska bli lättare för konsumenten att köpa hela resan från samma ställe.

Skatter

Beskattningen av alkoholdrycker höjs med i genomsnitt 2,5 procent och skatten på läskedrycker höjs också. Punktskatten på läsken blir 5 cent dyrare per liter.
Tobaksskatten höjs också. En cigarettask blir cirka 60 cent dyrare.
Bilskatten sänks med lätt tonvikt på fordon med lägre utsläpp. Bilskatten anpassas dessutom till utsläppsnivåerna enligt den nya metoden för mätning.

Konkurrens

Det ska bli lättare att köpa tåg– och bussbiljetter så att det blir möjligt att köpa biljetter för flera olika resor på en och samma plats. Aktörer som säljer resor är skyldiga att öppna sitt användargränssnitt så att det är möjligt för kunderna att köpa hela resan från ett och samma ställe.
Utbudet av sotningstjänster blir fritt i hela landet. Sotningen öppnas upp för konkurrens i hela landet då räddningsverkens skyldighet att ordna sotningstjänster slopas.

Utbildning

Det ska bli lättare att bli antagen till en högskola och byta studieinriktning. Det kommer att finnas fler möjligheter för kontinuerligt lärande och uppdragsutbildning i högskolorna.
Ett pilotprojekt kör i gång för att minska kostnaderna för läromedel i andra stadiet och det införs ett studiematerialstillägg för studerande i låginkomstfamiljer.
Yrkesutbildningens examensstruktur förnyas.
Beskattningen av alkoholdrycker höjs med i snitt 2,5 procent.

Myndigheter

Det nya Tammerfors universitet inleder sin verksamhet då högskolorna i Tammerfors slås ihop.
Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Landsbygdsverket (Mavi) och en del av Lantmäteriverkets central för ICT-tjänster slås ihop. Det nya verket heter Livsmedelsverket.
En annan förändring på myndighetsfronten är Traficom. Trafi, Kommunikationsverket och vissa av Trafikverkets funktioner slås samman till det nya Transport- och kommunikationsverket, Traficom.

Brott och straff

Nära anhöriga till en beväring som avlider till följd av olycksfall i militärtjänst eller tjänstgöringsrelaterad sjukdom får rätt till en ny engångsersättning, maximalt 210 000 euro.
Häktningsarrest och förstärkt reseförbud införs som alternativ till häktning.
Brott mot inreseförbud kan ge fängelse. Hittills har brott mot förbudet i allmänhet lett till bötesstraff.
ANDRA LÄSER