Rekordhög incidens i Egentliga Finland – nu skärps rekommendationerna

Inga föräldrar på skolornas julfester och ökade möjligheter att införa munskydd även för de yngsta eleverna. Bland annat dessa åtgärder införs nu i Egentliga Finland för att stoppa den eskalerande smittspridningen.

För tillfället används munskydd i skolorna av fjärdeklassister och äldre.
Till följd av det allt sämre coronaläget har coronasamordningsgruppen i Egentliga Finland beslutat att ytterligare skärpa rekommendationerna och anvisningarna.
Endast elever, lärare och övrig nödvändig personal får delta i årets julfester i skolorna.
De som ordnar privata fester bör vara särskilt uppmärksamma på att hygienanvisningar och tillräckliga säkerhetsavstånd följs. Dessutom ska munskydd användas.
Gruppen rekommenderar också att julfester ordnas på platsen där covidintyg krävs. Om festen är planerad till ett ställe där covidintyg inte kan kontrolleras anser gruppen att man noga bör överväga om festen alls ska arrangeras.
För tillfället gäller munskyddsrekommendationen i Egentliga Finland fjärdeklassister och äldre. Om större smittokluster förekommer i grundskolans lägre klasser är det enligt gruppen möjligt att utvidga munskyddsrekommendationen till att gälla även yngre elever.
Om mycket allvarliga smittokluster uppstår är det också möjligt för enskilda skolor eller kommuner att övergå till hybrid- eller distansundervisning för en begränsad tid.
Gruppen vill inte begränsa barn och ungas hobbyverksamhet i grupp, men betonar att verksamheten måste arrangeras på ett hälsosäkert vis.

Rekordhög incidens

Bakom de nya anvisningarna ligger de rekordhöga coronasiffrorna och det ökade trycket på hälso- och sjukvården.
Institutet för hälsa och välfärd meddelade i måndags att incidensen i Egentliga Finland stigit till 275, vilket är den högsta siffran under hela epidemin.
Också sjukhusen fylls allt mer av coronapatienter.
"Behovet av sjukhusvård och intensivvård har redan överstigit den teoretiska kritiska gränsen på riksnivå. Här i Egentliga Finland tar hälsocentralerna hand om väldigt många coronapatienter", säger överläkare Esa Rintala, som ansvarar för smittsamma sjukdomar i Egentliga Finland, i ett pressmeddelande.
ANDRA LÄSER