Estonia-utredningen väcker inte förtroende

Är det bara klantskallar som hanterar Estonia? Hur skulle det vara att bara publicera materialet och sedan låta allmänheten tänka själv?

En estnisk isbrytare och ett svenskt forskningsfartyg har nu tillbringat en dryg vecka ovan om m/s Estonia, och allt tyder på att man kommer att upprepa misstagen från utredningen 2007. De ansvariga utredarna verkar inte ha fattat utgångsläget, att det på förhand råder en stor samhällelig misstänksamhet emot myndigheternas arbete och att man borde vara lyhörd, ödmjuk och framför allt öppen. I stället går man enligt de vanliga byråkratprinciperna.
Den estniska olycksfallutredningscentralen har på sin nätsida ett kort meddelande att nya undersökningar har inletts. Den finska centralen har ett likadant och har varit mycket noggrann att påpeka i medierna att det är "flaggstaten" Estland som leder arbetet, och att Finland ingalunda har någon markant roll i arbetet (även om vi nog bara har hjälpt till lite). Den svenska Haverikommissionen beskriver utredningsförloppet på sin hemsida så här: Påbörjad utredning – faktainsamling – haverisammanträde – analysfas – externremiss – slutrapport. Så gjorde man förra gången också; först utredde internt och sedan göt man ett stycke slutrapport – som har blivit sågad i ett kvarts sekel.
Gemensamt för alla myndigheter: Inget material publiceras, exempelvis bilder. På den svenska kommissionens nätsida finns en liten trevlig blogg, där man säger lite intetsägande ditt och datt om dagens arbete, men någon substans kommer självfallet inte på fråga.
Den 12 juli rubricerades det stort, bland annat i HBL, att två nya hål har hittats i Estonia. Å andra sidan blev det redan förra vintern känt att dokumentärfilmaren Henrik Evertsson med följe hade hittat ytterligare ett några meter långt hål (Sjöfartstidningen 21.10 2020) förutom det sensationella vertikala hålet. Evertsson hade visat detta för myndigheterna innan filmen kom ut. Sedermera blev han kritiserad för att egenmäktigt, å samhället vägnar, ha utdömt det andra hålet som icke relevant och därmed icke att visas i tv. Nu kom det alltså ytterligare två hål. Finns det alltså hela fyra hål på Estonias styrbords sida, eller är den "nya" heta nyheten i själva verket delvis den gamla nyheten från i vintras? Till råge på detta har det nu kommit fram (news.err.ee 12.7) att den svenska haverikommissionen redan kände till dessa två "nya" hål från tidigare, men hållit saken hemlig, så de var inte nya. Eller var de?
Efter dag två meddelade estniska olycksutredningens chef Rene Arikas att allt går fint (news.err.ee 12.7), bland annat bogen syns utmärkt och inget överraskande har hittats där. Någon dag senare (havkom.se dag 6) kommer tidernas överraskning; rampen (i bogen) är ju borta! Man ser rakt in i lastrummet! Detta efter att esterna hade satt in ett tredje fartyg (DN 14.7)] och påbörjat arbetet som först skulle göras nästa år, vilket svenskarna åter verkar ha protesterat emot.
Den 15 juli meddelar Arikas (news.err.ee) att både propellrar och roder är utan skador, detta på basen av sonar och ROV. Detta är ett vågat uttalande, för om den tjocka, hårda metallen i ett propellerblad stöter mot till exempel den tunna plåten i ett bogvisir är det frågan om att stuka metall för propellerns del (liten deformation), medan det är frågan om att böja plåt för motpartens del (stor deformation). Inte syns det ju på en hammare heller att man har bultat plåt. Propeller och roder måste undersökas manuellt, av dykare, men redan nu meddelas att inga skador står att finna där.
Vilket är problemet? Är det bara klantskallar som hanterar Estonia? Hur skulle det vara att bara publicera materialet och sedan låta allmänheten tänka själv? För problemet är, om det inte blev klart redan, att samhället har väldigt, väldigt svårt att svälja färdigt filtrerad, färdigt sorterad och färdigt tolkad information då det gäller m/s Estonia.
Det hade funnits en enda chans att göra det rätt, med hjälp av systematik och öppenhet. Skall man klanta bort den chansen genast?

Tomas Gustafsson,

ingenjör och datorprogrammerare, Esbo

ANDRA LÄSER