Fredsprocessen har spårat ur

Donald Trump har bidragit till att läget i Mellanöstern är allvarligare än på länge.

President Donald Trump bestämde att USA:s ambassad i Israel ska flyttas från Tel Aviv till Jerusalem. Den kontroversiella flyttningen skulle ske på Israels 70-årsdag, i måndags. Därmed skedde den också dagen före palestiniernas minnesdag av den flyktingkatastrof Israels självständighetsförklaring orsakade.
Det var upplagt för oroligheter och protester på måndagen. Från palestiniernas sida upplevdes det som en direkt provokation och ledde helt väntat till stora demonstrationer, en upptrappning av de redan månadslånga protesterna vid Gaza-stängslet. Det i sin tur gav de israeliska soldaterna en anledning att ta till hårdhandskarna och skjuta mot palestinier.
Måndagens våldsamheter längs Gazas gräns mot Israel var således inte oväntade, men omfattningen blev enorm. Nästan 60 dödades och över 2 000 skadades. Det blev den blodigaste dagen sedan Gazakriget för fyra år sedan.
Presidentdottern Ivanka Trump, hennes make Jared Kushner och USA:s finansminister Steven Mauchins var på plats vid den symboliska flytten av USA:s ambassad till Jerusalem men det blev på grund av händelserna i Gaza inte måndagens huvudnyhet.
Jerusalems ställning och status hör till de stora frågorna i fredsprocessen mellan Israel och Palestina och Trumps beslut att flytta den amerikanska ambassaden till Jerusalem ses bland palestinier som ett tydligt bevis på att USA inte längre kan betecknas som en neutral medlingskraft i processen.
Fortsättningen kan vi bara fasa för. Mycket mindre brukar leda till vedergällningar då vi talar om israeler och palestinier. De närmaste veckorna kan bli oerhört oroliga. Åtminstone fortsätter säkert de palestinska demonstrationerna fram till 5 juni, som är årsdagen av Israels ockupation av Gazaremsan och östra Jerusalem.
Palestinierna känner sig svikna av USA, som tidigare visat någon form av balans trots det starka stödet till Israel. Men nu upplever palestinierna att USA definitivt har vänt dem ryggen.
Kommentarerna från USA går också i den riktningen. Det är enligt Vita huset det palestinska ledande islamistpartiet Hamas som orsakade våldet i Gaza i måndags. Propagandaattacken var enligt amerikanerna hemsk och Israel har givetvis rätt att försvara sig. USA vägrar fördöma Israels agerande och i FN:s säkerhetsråd blockerade amerikanerna också ett uttalande som krävde en oberoende utredning av händelserna.
Hamas har byggt under oroligheterna genom stark retorik om att hundratusentals Gazabor ska bräcka gränshindren mot Israel. Det var i alla fall inte något som skedde på måndagen. Demonstranterna befann sig en god bit från gränsbarriärerna då de blev beskjutna. En del brände däck och kastade sten mot soldaterna vid stängslet som tolkade situationen som hotfull och svarade med att skjuta skarpt.
Då Trump förra veckan verkställde sitt hot om att bryta kärnenergiavtalet med Iran höjdes också risken för oroligheter och sammandrabbningar i hela regionen genast, för att inte tala om vilka hot det skapar på sikt.
Trump har signalerat att USA i alla väder stöder Israel. Med sina beslut har han gett Israel ännu mer råg i ryggen än vad som fanns där tidigare. Det ser vi i de oerhört hårda insatserna mot palestinierna vid Gazademonstrationer. Israel har också höjt profilen mot sin stora fiende Iran efter Trumps avtalsbeslut och de två länderna har varit inblandade i attacker i gränstrakterna mellan Israel och Syrien.
Att leka med elden i ett så eldfängt område som Mellanöstern är oerhört farligt för hela världsfreden. Det vi nu bevittnar kan vara bara början.
Donald Trump har sagt att han eftersträvar fred i Mellanöstern, men hittills har han genom sina beslut bara eldat under ytterligare i regionen. Finns det någon som kan stoppa Donald Trump från att tända fler bränder?

ANDRA LÄSER