Om man vill skydda kvinnor gör man det bäst genom att ge dem vapen

Att föda barn är ingen “uppgift” kvinnor tilldelats som måste utföras, utan något helt frivilligt. Hur detta över huvud taget har något med värnplikt att göra ser jag inte.

06.11.2020 11:02
Genast efter rubriken på Svante Sandströms insändare “Placera inte våra kvinnor framför fienden” (HBL Debatt 30.10) börjar jag fundera på vems kvinnor det egentligen handlar om. Vad jag vet ägs inte kvinnor av någon nu för tiden. Förr hade kvinnor förmyndare som bestämde över dem, men i dag gäller det väl inte längre?
Sandström skriver också att våra kvinnor inte borde utsättas genom att placeras som "godbitar under frammarschen”. Om man nu vill skydda kvinnor gör man det nog bäst genom att ge dem vapen, så de inte behöver sitta hemma med barnen i famnen och vänta på att bli våldtagna. Kvinnans underlägsna fysik gör oss knappast mindre kapabla att avfyra ett gevär mot fienden.
Många kvinnor jag pratat med tycker att värnpliktslagen är både ojämställd och fel. Jag vet också många män som inte vill att värnplikten ska gälla dem. På vilket sätt är det mindre absurt att tvinga dessa män att utföra militärtjänst mot deras vilja? Dessutom är civiltjänst ett bra alternativ, vilket både kvinnor och män kan välja om de av någon orsak inte känner att militärtjänst är för dem.
Jag känner inte en enda kvinna som hellre skulle vara hemmafru än jobba. Orsaken till att kvinnor inte jobbat tidigare är, som Sandström kanske vet, att männen inte tillät det. Många kvinnor i dagens moderna samhälle väljer helt själva att inte föda barn, eftersom de inte vill. Att föda barn är ingen “uppgift” kvinnor tilldelats som måste utföras, utan något helt frivilligt. Hur detta över huvud taget har något med värnplikt att göra ser jag inte.
Ska vi nu igen låta män börja bestämma vad kvinnor ska och inte ska göra med sina liv?

Linda-Maria Frantz,

Söderkulla

ANDRA LÄSER