Vänstern på tvären i Esbo budget – förlorade klart i omröstning

Esbo stadsfullmäktige har godkänt stadens budget för 2020. Samtliga grupper utom Vänsterförbundet var eniga om budgeten.

Esbo stadsfullmäktige klubbade igenom budgeten för 2020. Arkivbild.
05.12.2019 12:12 UPPDATERAD 05.12.2019 12:37
Vänsterförbundet har jobbat för ökade anslag för social- och hälsovården samt bildningssidan. Vänsterförbundet hade också velat slopa avgifterna på stadens hälsovårdscentraler. Tillsammans med SDP och De gröna hade Vänsterförbundet tidigare föreslagit en höjning med 0,25 procentenheter av den kommunala inkomstskattesatsen. En höjning hade inneburit en ökning i inkomsterna med 18 miljoner euro. Det här förslaget vann inte gehör i stadsstyrelsen där förslaget röstades ner. Vänsterförbundets krav i fullmäktige förlorade med siffrorna 3–68. På onsdagens möte var det många ledamöter från De gröna och Vänsterförbundet som kritiserade Esbos sätt att först besluta om inkomster och sedan om utgifter.
I förhandlingar i november kom grupperna överens om att staden nettoutgifter höjs med fem miljoner i jämförelse med stadsdirektör Jukka Mäkeläs förslag.

ANDRA LÄSER