Hemlig biografi över Aatos Erkko utkommer i april

En biografi över tidningskungen Aatos Erkko har oväntat hittats och ges ut i vår.

I all hemlighet arbetade Aatos Erkko (död 2012) och journalisten Lauri Karén på en biografi över Erkko. Biografin bygger på samtal mellan dem två i början av 2000-talet och i överenskommelsen ingick att den skulle få publiceras först efter Erkkos död.
Lauri Karén var journalist på Helsingin Sanomat och åtnjöt Aatos Erkkos förtroende. Karén arbetade även som tidningens utrikeskorrespondent och avled 2006.
Aatos Erkko – Yksityinen valtiomies (Aatos Erkko – en privat statsman) är titeln på biografin som förlaget Otava ger ut i april. Kontraktet har slutits mellan förlaget och Michelle Karén som är dotter till Lauri Karén. Enligt förlaget avslöjar biografin hurudan Aatos Erkko var bakom myten.
ANDRA LÄSER