Största räntehöjningen på 22 år i Sverige

Nu höjer Riksbanken styrräntan med 50 punkter till 0,75 procent – den största höjningen på 22 år. Svenska hushåll kan förvänta sig ännu högre ränta framöver.

Pressen att höja styrräntan ökar för Riksbanken i takt med det ökade inflationstrycket Riksbankschefen Stefan Ingves är inne på målrakan på sin karriär. Arkivbild.
Samtidigt som styrräntan höjs lyfter Riksbanken sin prognos kraftigt för reporäntan. Man bedömer nu att styrräntan ska ligga på 1,36 procent under fjärde kvartalet 2022 jämfört med prognosen 0,81 procent i slutet av april.
För andra kvartalet 2023 skruvas prognosen upp till 1,90 procent från 1,18 procent.
"Direktionens prognos är att räntan kommer att höjas ytterligare och ligga nära 2 procent i början av nästa år", skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.
Detta utifrån att Riksbanken samtidigt ser en kraftigt stigande inflation. Nu bedöms inflationen ligga på 7,1 procent under 2023 jämfört med 5,0 procent vid tidigare prognos.
"Det har varit kraftiga svängningar i inflationen och inflationsutsikterna är osäkra", skriver Riksbanken.

ANDRA LÄSER