Advokat yrkar på 14–16 år för Madsen

Åklagaren Kristian Kirk Petersen anländer till den danska hovrätten Østre landsret i Köpenhamn. I dag väntas morddömde Peter Madsen få sin dom om påföljden. Bild: TT/Johan Nilsson

– När jag tittar på Peter Madsen, och det gör jag nu, så ser jag inget straff i lagen som är för hårt för den mannen, säger åklagaren under pläderingen.Ubåtsbyggaren – som av byretten dömts för mord på journalisten Kim Wall – får sin dom i dag.

Köpenhamns byret hänvisade till en lång räcka med omständigheter när Peter Madsen dömdes till livstids fängelse för bland annat mord, sexualbrott under särskilt försvårande omständigheter och brott mot griftefriden. Här är några av dem:

•Madsens skiftande förklaringar.

•Internetsökningar visar att Madsen var intresserad av grovt våld mot kvinnor.

•Verktyg som använts vid styckningen togs till ubåten före avfärd och Madsen har inte gett en trovärdig till förklaring till varför.

•Madsens förklaring att han ville skona anhöriga och därför ljugit anses inte vara trovärdig eftersom han styckat den döda.

•Olycksförklaringen bedöms som icke trovärdig.

•Rätten konstaterar att vissa skador uppkommit vid dödsögonblicket eller kort efter.

•Kim Wall har bundits fast med spännband.

Byretten motiverar påföljden med att det är fråga om ett cyniskt och planerat sexuellt övergrepp och mord av en särskilt brutal karaktär på en slumpmässigt vald kvinna, som i sitt yrke som journalist tackat ja till en ubåtsfärd.

Varje rättegångsdag, i såväl byretten som landsretten, har anhöriga till Kim Wall varit på plats i rättssalen. Föräldrarna och pojkvännen är med under den sista rättegångsdagen, de sitter på platser snett emot Peter Madsen i sal 1.

Tre anhöriga till den morddömde är också i salen, precis som under andra förhandlingsdagar i landsretten.

Ubåtsbyggaren kommer att förbli morddömd eftersom påföljden är det enda som Peter Madsen har överklagat. Åklagarens och advokatens pläderingar inleder den sista rättegångsdagen och om allt flyter på väntas Madsen få veta huruvida livstidsstraffet fastställs eller mildras av Østre landsret när dagen är slut.

"Stor hänsynslöshet"

Åklagaren Kristian Kirk Petersen pläderar för ett tidsobestämt straff medan försvaret arbetar för ett mildare fängelsestraff. Först ut är åklagaren – som redogör för tidigare domar där det precis som i detta fall blivit livstidsstraff för ett enstaka mord.

Han säger att Peter Madsen visat särskilt stor hänsynslöshet och planerat mordet, bland annat genom inköp av verktyg och att han tagit med sig föremål till ubåten. Och att Kim Wall blev ett slumpmässigt offer, som varit fastbunden i ubåten och utsatts för grovt våld.

– Ingen kan sätta sig in i den mardröm som Kim Wall befann sig i på havets botten, säger Kristian Kirk Petersen.

Fallets grovhet saknar motstycke, konstaterar han.

– Vi kommer förhoppningsvis aldrig igen att se ett brott som kan jämföras med detta.

Tre påföljder står på spel: Ett tidsbestämt straff, livstids fängelse eller förvaring – det sistnämnda är ett tidsobestämt straff som Danmarks rättsliga råd bedömer att Madsen kan dömas till eftersom han betraktas som så pass farlig.

Yrkar på livstid

Psykologen och läkarna som har gjort den rättspsykiatriska undersökningen anser att Madsen har narcissistiska och psykopatiska drag. Han anses lida av allvarlig brist på empati, ånger och skuldkänslor, men bedöms inte lida av en allvarlig psykisk störning som skulle kunna utesluta fängelse.

Ubåtsfallets många försvårande omständigheter gör att livstids fängelse är rätt straff, enligt åklagaren. Han berättar bland annat om de brutala skador som hittats på kvarlevor, påminner om planeringen och konstaterar att det rör sig om ett brutalt mord på en kvinna som i sitt yrke som journalist tackade ja till ubåtsfärden.

Retoriskt frågar han sig vad som ska till för att livstids fängelse ska kunna utdömas om inte det här är ett sådant fall.

– När jag tittar på Peter Madsen, och det gör jag nu, så ser jag inget straff i lagen som är för hårt för den mannen, säger han.

Madsen tittar på åklagaren när yrkandet om lagens strängaste straff läggs fram. Som alternativ yrkar Kristian Kirk Petersen på förvaring.

Advokat: 14–16 år

Försvarsadvokat Betina Hald Engmark påpekar att domstolen ska lägga vikt vid byrettens dom, och hon anser att åklagaren lyft saker som inte ingår där. Hon uppmanar rätten att inte låta sig förblindas av åklagarens ord, att det stora medieintresset inte ska ha betydelse för påföljden.

Hon pläderar för ett fängelsestraff på mellan 14 och 16 år.

– Och det är inte taget ur luften, betonar hon.

Hald Engmark går igenom tidigare domar för att försöka visa att livstidsstraff inte är rättspraxis för enstaka mord, och att det är en förmildrande omständighet när någon är ostraffad sedan tidigare.

Hon påpekar att flera av de livstidsdomar som åklagaren tagit upp skiljer sig från detta fall på flera punkter – till exempel att Madsen tidigare är ostraffad, att fallet inte är gängrelaterat och att offret inte är ett barn.

Försvarsadvokat Betina Hald Engmark anländer till den danska hovrätten Østre landsret i Köpenhamn. I dag väntas morddömde Peter Madsen få sin dom om påföljden. Bild: TT/Johan Nilsson

1,5 röst vardera

Tre juristdomare och två lekmannadomare avgör Madsens straff – vanligtvis är det ytterligare en lekmannadomare, men den ene var endast med på den första rättegångsdagen eftersom han därefter har fått ett arbete som enligt lag gör det omöjligt för honom att sitta kvar i rätten.

Något hinder för att fortsätta trots manfallet finns inte enligt lag och de två kvarvarande lekmannadomarna får därmed tyngre röster vid en omröstning: 1,5 röst vardera jämfört med varsin röst för de tre juristdomarna.

Omröstning avgör om det skulle vara så att landsretten är oenig – vid oavgjort, till exempel om de två lekmannadomarna har en annan hållning än juristdomarna (3–3), döms det till Madsens fördel.

Østre landsret i Köpenhamn. Nu väntar pläderingar och domen mot Peter Madsen – som av byretten dömts för mord på journalisten Kim Wall. Bild: TT/Johan Nilsson

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning