Adrian Perera skildrar två mycket bristfälliga föräldrar som gör sitt bästa i sitt begränsade handlingsutrymme

Adrian Pereras nya roman Pappa tar vid ungefär där den förra, Mamma, slutade. Här ses pojken Anthony med sin pappa Reidars blick. Bild: Niklas Sandström

Som barn till en finlandssvensk far och en mor från Sri Lanka lever huvudpersonen i Adrian Pereras roman mitt i ett spänningsfält av strukturell rasism, slapphänt exotisering och ambivalent acceptans.

Varje lördag klockan tio sitter Reidar i bilen utanför exfruns radhuslägenhet och väntar på sin son. Fem timmar ska de umgås, det är den utmätta tiden. Reidar bjuder på glass och ärtsoppa, tar med son...