Adolf Hitlers egen finanskris

Bild: Pressbild

Adolf Hitlers förmåga att engagera det tyska folket i en tid av kris förde honom till makten. I ett tidigt skede insåg han att landet var på väg in i en ekonomisk återvändsgränd. En ny bok visar hur han dessutom aktivt bidrog till att förvärra den ekonomiska krisen för att själv snabbare nå makten.

Före år 2008 och den senaste finanskrisen skulle Tobias Straumann knappast ha nått många läsare med sin skildring av den ekonomiska utvecklingen i Tyskland åren 1929–1932. Vem kunde under den euforisk...