Adlercreutz och Torsti: Rättsskyddet för asylsökande måste förbättras

Anders Adlercreutz (SFP) har tillsammans med riksdagskollegan Pilvi Torsti (SDP) har lämnat in ett skriftligt spörsmål om asylsökandes försvagade rättsskydd. De vill att regeringen genast skrider till verket. Bild: Lehtikuva/Martti Kainulainen

Riksdagsledamöterna Anders Adlercreutz (SFP) och Pilvi Torsti (SDP) har lämnat in ett skriftligt spörsmål om asylsökandes försvagade rättsskydd. Samma problem har lyfts fram av flera frivilligorganisationer, UNICEF och rättslärda.

– Trycket att avvisa har lett till högst tvivelaktiga tillvägagångssätt både hos Migrationsverket och polisen, säger Anders Adlercreutz (SFP) i ett pressmeddelande.

Som exempel använder Adlercreutz en irakisk familj på sex personer. Familjens myndiga barn Raneen och Omar avvisades även om asylprocessen för resten av familjen var ofullbordad. En arresteringsorder väntade dem båda i Irak, och den hörselskadade flickan hotades ytterligare av ett tvångsäktenskap. Trots detta avvisades ungdomarna och familjen splittrades. De fick inte ens ta avsked av familjen.

– Raneens och Omars fall är ett exempel på de grava brister som finns i de asylsökandes rättskydd. Deras ansökan om att stoppa avvisningen fick avslag samma eftermiddag som den lämnades in. De avvisades trots att ny information om arresteringsordern hade lagts till i ansökan. Fallet är förskräckligt och det är ytterst oroväckande att finska myndigheter går till väga så här, säger Adlercreutz.

Högsta förvaltningsdomstolens president Pekka Vihervuori och professor Tuomas Ojanen hör till det som kritiserat det försvagade rättsskyddet i offentligheten.

– HFD har redan år 2016 bedömt att ändringarna i utlänningslagen kommer att försvaga de asylsökandes rättsskydd. Nu borde det utredas hur ändringarna i lagstiftningen fungerar ur ett rättvise-, säkerhets- och ur ett mänskligt perspektiv, säger Torsti i ett pressmeddelande.

För oss som är födda i en rättsstat kan det vara svårt att förstå hur en person agerar som aldrig levt i ett land där man kan lita på myndigheterna. För dessa personer är myndigheterna ett hot, menar Torsti. Hon vill att asylintervjuerna ska bli förtroendeingivande och ge människorna en chans att bli hörda.

– De asylsökandes försämrade rättsskydd måste åtgärdas. Migrationsverkets förfaranden bör ses över och det är ytterst viktigt att försäkra sig om att asylsökanden har tillgång till rättshjälp av god kvalitet. Vad beträffar avvisningar och tagande i förvar är ett gediget rättsskydd särskilt viktigt. Vi kräver att regeringen skrider till åtgärder för att förbättra situationen, säger Adlercreutz och Torsti.

De två riksdagsledamöternas skriftliga spörsmål har samlat flera underskrifter från andra partier.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning