Adhd-medicin påverkar hjärnans utveckling

Medicinering med metylfenidat vid adhd tycks påverka hjärnans vita substans, vilket gör att forskarna rekommenderar försiktighet när det gäller barn. Bild: Mostphotos

Det ämne som ingår i flera adhd-mediciner, metylfenidat, tycks påverka utvecklingen av hjärnan hos barn, men inte hos vuxna. Forskare efterlyser nu en större försiktighet vid förskrivning av dessa preparat till barn.

Metylfenidat är den aktiva substansen i exempelvis Ritalin och Concerta, två mediciner som förskrivs till tusentals svenska barn och ungdomar för behandling av adhd.Men om och i så fall hur denna medi...