Stoppa världen?

"Twitter slipar förmågan att uttrycka sig kort och kvasififfigt. Men världen behöver inte fler ståuppkomiker. Vi behöver hjärnor som står upp för – tar till sig – också argument."

Som föredragshållare har jag varudeklarerat mig som optimist i det egna livet men pessimist när det gäller samhälleliga strukturella trender.

ANDRA LÄSER