Träd är både kultur och biologi

Kåre Pihlströms bok Träden och vi bjuder på mycket intressant kuriosa både från det förflutna och från nuet. Ett exempel på ett försummat historiskt område som beskrivs i större detalj är den medeltida användningen av bast, som tillverkas av lind.

Skogslinden var det första ekonomiskt betydelsefulla trädslaget i Finland. På 1400-talet infördes nämligen på vissa håll i Finland ett beskattningsförfarande som grundade sig på lindbast.
Känner du till begrepp som props, kådfickor, granstrunt eller kikbär? Hur är det med nävertäkt, pottaska eller lindorm? Eller kanske det skämtsamma ”halkolismi” som hänvisar till när vedklabbningen blir så rolig att alla lager är fulla med ved för många år framåt. Om inte, kan du ha nytta av att få tag i Forstmästare Kåre Pihlströms nya bok Träden och vi.

ANDRA LÄSER