Adam, Eva och människoartens nyvunna frihet

Adam, Eva och syndafallet. Jan van Eyck (till vänster) och Masaccio (i mitten) flyttade på 1400-talet in Adam och Eva och deras skam i betraktarens öga. Albrecht Dürers kopparstick (till höger) skildrar å sin sida ett annat ögonblick i berättelsen: de sista sekunderna av oskuld. Bild: Montage HBL

Bibelns skapelseberättelse är en av de mest inflytelserika som någonsin skapats. Med avstamp i nyhistorikern Stephen Greenblatts bok The Rise and Fall of Adam and Eve, skriver Håkan Möller om frågorna den ställer: Vilka är vi, var kommer vi ifrån, varför måste vi lida och dö?

Den unge John Milton såg ner på sina studiekamrater i Cambridge. De besökte horhus och festade. Själv framhöll han gärna sin studieflit – och kyskhet. Först vid trettiotre gifte han sig. Året var 1642...