Rosa band på rockslaget är en viktig signal

Rosa bandet-kampanjen handlar inte om att skämta kring den rosa färgen, utan om att bry sig.

08.10.2020 12:10 UPPDATERAD 12.10.2020 10:31
Laura Klingberg skriver (HBL 1.10) att ”I ett välfärdssamhälle borde medicinsk forskning och sjukhus finansieras med allmänna medel och inte genom donationer”. På Cancerstiftelsen håller vi helt med om att staten ska ha huvudansvaret för finansieringen av forskningen. Den offentliga finansieringen av den medicinska forskning som bedrivs vid universitetssjukhusen har dock under de senaste tio åren rentav rasat. Därför är Cancerstiftelsens och andra stiftelsers understöd till den vetenskapliga forskningen nödvändigt. De allt bättre behandlingsresultaten vi ser tack vare forskningen hade vi inte haft utan detta understöd.
I motsats till vad Klingberg skriver samlar Cancerstiftelsen genom Rosa bandet in medel för forskning om alla cancerformer, inte enbart bröstcancer. En allt större del av de betydande nya fynden inom cancerforskningen har inget samband med någon speciell typ av cancer. Denna forskning hjälper oss att bättre förstå mekanismerna för cancerns uppkomst och spridning och att behandla sjukdomen effektivare.
Donationsmedel används också till den rådgivning och det stöd för de drabbade och deras närstående som cancerorganisationerna tillhandahåller på sina verksamhetsställen runtom i landet. Rosa bandet-kampanjen handlar inte om att skämta kring den rosa färgen, utan om att bry sig. Vi kan stödja våra närstående under och efter behandlingarna. Det är särskilt viktigt att finnas där när det är som svårast.
Vi kan konstatera med Klingberg att ”vi alla sannolikt känner någon som insjuknat". Kampanjen vill uppmuntra till att visa värme och stöd till en vän, make eller arbetskamrat som själv eller vars närstående har insjuknat i cancer. Var och en visar att den bryr sig så som det känns naturligast. Ett rosa band på rockslaget är i sig en viktig signal. Det är bra att börja med det.

Sakari Karjalainen,

generalsekreterare, Cancerstiftelsen

Svar Avsikten med krönikan var att uttrycka frustration och dels efterlysa fler konkreta gärningar, dels kritisera kommersialiseringen av en sjukdom.
Beklagligtvis klarade jag inte av att påpeka tillräckligt tydligt att intäkterna numera går till all sorts cancerforskning.

Laura Klingberg,

journalist, HBL

ANDRA LÄSER