Polisutredningen om Pohjola-Norden har svällt – också tidigare styrelsemedlemmar har hörts som misstänkta

Polisen misstänker att fler brott har begåtts då Pohjola-Nordens förra generalsekreterare Michael Oksanen satte hundratusentals euro i egen ficka. Utöver grov förskingring och missbruk av förtroendeställning misstänker polisen också grovt bokföringsbrott och förfalskning. Flera tidigare styrelsemedlemmar har även hörts som misstänkta i härvan.

I ett och ett halvt års tid har polisutredningen om de förskingrade medlen i Pohjola-Norden pågått. I slutet av februari väntas utredningen som har vuxit under resans gång, bli klar.
Maria Gestrin-Hagnermaria.gestrin-hagner@hbl.fi
21.01.2023 05:01 UPPDATERAD 22.01.2023 06:57
Polisutredningen om förskingringshärvan i Pohjola-Norden har dragit ut på tiden. I slutet av februari räknar polisen ändå med att vara klar. Huvudmisstänkt är den tidigare generalsekreteraren Michael Oksanen som fick lämna sin post för snart två år sedan efter att HBL avslöjade att det förekom ekonomiska oegentligheter i Pohjola-Norden.
Hittills har polisen meddelat att Oksanen misstänks för grov förskingring och missbruk av förtroendeställning. Men under utredningens gång har brottsrubriceringarna blivit fler. Polisen misstänker också grovt bokföringsbrott och förfalskning i härvan.
Dessutom kan HBL berätta att utredningen har utvidgats till att gälla fler än bara Oksanen. Flera tidigare styrelsemedlemmar i Pohjola-Nordens understödsstiftelse har enligt HBL:s uppgifter kontaktats av polisen eftersom det har kommit fram omständigheter som gör att polisen har misstänkt dem för missbruk av förtroendeställning.

ANDRA LÄSER