Polisen: Kvinnan i Iso Omena hade flera gånger närmat sig vittnet som slog larm

Polisen har hört den man som bad säkerhetspersonal i köpcentret Iso Omena om hjälp. Det visar sig att kvinnan som dött hade närmat sig honom vid flera tillfällen och att han upplevde det som besvärande.

En kvinna dog lördagen efter trettondagen i samband med att väktare grep och höll henne. Blommor och kort lades ner till hennes minne, och en diskussion om väktarvåld har förts.
Anna Svartströmanna.svartstrom@hbl.fi
07.02.2023 16:17
En 35-årig kvinna dog i början av januari i Iso Omena i Esbo efter att väktare hållit henne mot golvet. Kvinnans dödsorsak har ännu inte bekräftats.
Polisen i västra Nyland har nu en andra gång hört den man som bad väktare och ordningsvakter om hjälp med kvinnan strax före det inträffade. Han betecknas som ett centralt vittne.
Enligt polisen uppger mannen att kvinnan närmat sig honom vid flera tidigare tillfällen.
”De två visste om varandra uttryckligen på grund av de här närmandena, som kvinnan gjort på eget initiativ under olika dagar”, säger förundersökningsledaren, kriminalkommissarie Jyrki Kallio i ett pressmeddelande.
Väktare hade hjälpt mannen också några gånger innan då kvinnan inte hade avlägsnat sig från mannen. Enligt pressmeddelande hade mannen upplevt situationerna som besvärande, och ska också ha sagt det till kvinnan.
Polisen uppger att den känner till två fall då säkerhetspersonal avlägsnat kvinnan från köpcentret under det senaste året.
Kvinnan var enligt mannen inte fysiskt hotfull. En gång ska hon ha tagit i honom i armen, men utan att några skador hade uppstått.

Bad inte att kvinnan skulle föras bort

Den aktuella januarilördagen hade kvinnan, enligt pressmeddelandet, närmat sig mannen. Han hade då bett om hjälp av väktare för att kunna avlägsna sig från platsen utan att hon skulle följa efter honom.
En av väktarna hade då gått i väg tillsammans med mannen. Två andra anställda vid bolaget hade kommit emot kvinnan och stoppat henne.
Efter det började händelseförloppet där polisen misstänker dödsvållande.
Mannen ska inte ha sett det inträffade. Enligt polisen hade han heller inte bett personalen avlägsna kvinnan, utan framför allt bett om att de skulle vara med henne så att han fritt skulle kunna söka sig längre bort.

Nytt vittne

Enligt Jyrki Kallio har polisen fått kännedom om en person som troligen sett både tidigare möten mellan kvinnan och mannen och situationen som föregick väktarnas ingripande, och ska höra personen. Det har ändå ännu inte, av någon anledning, gjorts.
Polisen har också tillgång till många videofilmer som visar det inträffade.

ANDRA LÄSER