"Havet kan vara en del av lösningen på klimatförändringen" – Se HBL:s paneldebatt om Östersjön här

Östersjödagen till ära samlade HBL forskare, havsskyddsproffs och politiker till debatt om varför åtgärderna för havets bästa ger så lite resultat trots att de borde bygga på forskning av världsklass. Här kan du se och höra vad de inbjudna säger.

Tångsnällan är en fisk som är släkt med havsnålarna och sjöhästarna. Den gömmer sig i tångbältena, typiskt i upprätt ställning, och suger i sig plankton i sin närhet.
Östersjön är ett av världens mest utforskade hav, men också ett av de mest övergödda, och fortfarande inte i gott tillstånd. Antyder det att Östersjöpolitiken inte bygger på forskning i tillräcklig mån?
Utifrån den frågeställningen ordnade HBL en paneldebatt mellan forskare, organisationer och politiker med insyn och engagemang i Östersjöfrågor.
Övergödningen med avrinningen av närsalter från jordbruket är Östersjöns primära problem, men det förstärks av klimatförändringarna.
– Vi talar mycket om kolsänkor och kolkällor, och skogens och skogsmångfaldens roll, men vi har ingen aning om havets roll. Ändå kan det vara en del av lösningen. Om vi skyddar biodiversiteten och ser till att havet är friskt så kan det fungera som en kolsänka, säger Alf Norkko, Östersjöprofessor vid Tvärminne zoologiska station vid Helsingfors universitet.
Ett friskt hav antas vara en bättre kolsänka än ett sjukt, men hur stor är skillnaden?
– Det vet vi inte. Det är information som vi inte har i dag, säger Norkko.
Han uppmuntrar beslutsfattarna att satsa på forskningen och beakta Östersjön i alla politiska beslut som får konsekvenser för havet. Vad säger politikerna till det och hur kommenterar representanter för organisationer som jobbar för Östersjön?
Här kan du se paneldebatten. Medverkande är förutom Alf Norkko även Mats Westerbom från Tvärminne, Michaela Ramm-Schmidt från Baltic Sea Action Group, Marjukka Porvari från John Nurminens stiftelse, Europaparlamentariker Ville Niinistö (Gröna) och riksdagsledamoten Anders Adlercreutz (SFP).
HBL:s reporter Peter Buchert leder debatten.

ANDRA LÄSER