Sanna Marin i Morgonettan: Eventuellt Natomedlemskap klarnar under våren

Statsminister Sanna Marin var fortsatt förtegen om sin egen åsikt om ett eventuellt Natomedlemskap i Yles tv-program Morgonettan. Ett Natomedlemskap skulle ändå bidra med ytterligare säkerhet, konstaterade hon ändå.

Statsministern meddelade att ett beslut om Natomedlemskap kommer att fattas under våren. Under en sådan eventuell process skulle det gynna Finland har tillräckligt stöd från andra medlemsländer.
– Finland skulle vilja ha så breda säkerhetsgarantier som möjligt innan medlemskapet, så att säkerheten skulle garanteras under ansökningsperioden så att inget händer under den tiden, konstaterar statsminister Marin.
Enligt utrikesminister Pekka Haavisto (Gröna) har flera centrala Natomedlemmar har hört sig för om vilket slags säkerhetsstöd Finland vore betjänt av om vi ansöker om medlemskap.
Regeringen ger sin säkerhetspolitiska redogörelse på onsdag.

Starkt eget försvar

Sanna Marin ville inte specificera när en eventuell ansökan skulle lämnas in. Hon betonade att när ett beslut fattas borde det ske snabbt och effektivt.
Hon gav inte i det här skedet sin egen åsikt i Natofrågan, men nämnde att ett Natomedlemskap skulle vara en säkerhetsgaranti.
- Jag anser att Finlands säkerhetsnät framför allt ska handla om ett starkt eget försvar.
Regeringen har stärkt försvarsbudgeten med nästan tre miljarder under de närmaste åren. Utöver det egna försvaret nämnde hon också internationella samarbeten.
Marin uppgav också att hon gärna skulle se att Finland och Sverige skulle fatta beslut om eventuella Natomedlemskap i samma takt.
Marin säger att hon kommer framföra sin åsikt om Nato innan Socialdemokraternas partifullmäktiges extrainsatta möte.

ANDRA LÄSER