Rederierna i Finland svarar på kritiken: "Sjöresan är bättre än sitt rykte"

Sjöresan är bättre än sitt rykte, hävdar Rederierna i Finland efter en artikel i tidningen Kuluttaja, som jämför utsläpp och hävdar att sjöresan kan orsaka större koldioxidutsläpp än flygresan.

Sommaren är rederiernas högsäsong. Den ökande klimatmedvetenheten gör att allt fler söker alternativ till flyget, men färjan är inte alltid bättre, visar jämförelser.
Rederierna i Finland anser att artikelns rubrik om att en kryssning kan orsaka större utsläpp än en flygresa är vilseledande. I ett pressmeddelande kritiserar föreningen också grafiken som jämför sjöfartens och flygets koldioxidavtryck. De anser att jämförelsen är orättvis då man hänvisar till siffror som grundar sig på olika metoder.
"Då man jämför utsläpp är det särskilt viktigt då det gäller sjöfart att ta hänsyn till att passagerarbilfärjorna transporterar en betydande del av Finlands utrikeshandels transporter. Dessutom bör det beaktas, att en sjöresa med övernattning också innehåller utsläppen som uppstår av boende ombord", står det i pressmeddelandet.
Sommaren är rederiernas högsäsong. Men enligt tidningen Kuluttajas undersökning är koldioxidutsläppen från en passagerare på en 500 kilometer lång bilfärjetur från Helsingfors till Stockholm cirka 72 kilogram. Att flyga från Helsingfors till Stockholm med den vanligaste typen av flygplan orsakar cirka 64 kilo koldioxidutsläpp per person.

Klimatdebatten skapar jämförelser – inte entydiga

Klimatet har fått stor synlighet i media under det senaste året. Också bland annat Iltasanomat och SVT har granskat hur mycket koldioxidutsläpp olika färdmedel orsakar. Också deras jämförelser visar att färjor inte alltid är miljövänligare än flygplan, men att det spelar roll vilken typ av färja och bränsle man använder.
Flyg och privatbilism är ändå mest skadligt för miljön. "Att åka ensam i en bil driven av bensin eller diesel, ger ungefär lika stor klimatpåverkan per kilometer som när du sitter i flygplan", skriver SVT.
Sjöfart är den miljövänligaste formen av transport, skriver Rederierna i Finland i sitt pressmeddelande. 90 procent av världens handel transporteras till sjöss men bara cirka 2,6 procent av växthusgasutsläppen orsakas av sjötrafik.
Rederierna i Finland har 26 medlemsrederier och 111 fartyg i utrikestrafik och representerar rederiernas intressen.

ANDRA LÄSER