Finland är tredje bäst på att bekämpa ojämlikhet

Danmark är bäst på att bekämpa ojämlikhet i världen tätt följt av Tyskland. På tredje plats är Finland. Det här visar hjälporganisationen Oxfams nya rapport.

I rapporten rangordnar Oxfam 157 länder utifrån personers rättigheter, beskattning och hur mycket skola och hälsovård kostar i de olika länderna. Majoriteten av länderna som toppar listan hör till Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD.
Danmark som enligt rapporten är bäst på att bekämpa ojämlikhet har lyckats minska på löneskillnader med hela 40 procent. Däremot ökar klyftan mellan rika och fattiga i landet.
Efter Danmark, Tyskland och Finland kommer Österrike på en fjärde plats och Norge på en femte. Sverige är sjunde bäst på att bekämpa ojämlikhet i samhället.
På sista plats kommer Nigeria för andra året i rad. Det finns väldigt få sjukhus och skolor i landet. Enligt rapporten dör vart tionde nigerianskt barn innan de fyllt fem år och över 10 miljoner barn går inte i skola. Sextio procent av barnen som inte går i skola är flickor.
ANDRA LÄSER