Förbudstidens smugglare och fyllhundar

I avsnitt nio av Hissapodden avhandlas alkoholkonsumtionen och förbudslagen i förra seklets början.

Följ med Anna Öhman och Veronica Aspelin till 1920-talets Finland i avsnitt nio av Hissapodden!
Den 1 juni 1919 trädde förbudslagen i kraft i Finland. Nu skulle finländarna överge spriten för en trygg arbetsmiljö och ett lugnt familjeliv. Men de nya bestämmelserna fick motsatt effekt då alkoholbruket i stället nästan tredubblades.
Myndigheterna såg hjälplöst på då skärgården förvandlades till arenor för massiva smugglingsoperationer och gängkriminalitet.
Följ med Anna Öhman och Veronica Aspelin till 1920-talets Finland som vi vid sidan om växande ekonomi och sociala reformer också minns som förbudstiden. I avsnittet medverkar historieläraren Jimmy Holmberg.
ANDRA LÄSER