Unipers problem med ryska gasen pressar Fortum

Fortums tyska dotterbolag Uniper varnar för att resultatet för årets sex första månader blir betydligt sämre än det var i fjol. Uniper har likt många andra tyska företag svårt att få gas från Ryssland.

Fortums dotterbolag Uniper varnar för ett dåligt resultat för första halvåret i år. Företaget planerar också att inleda en rättsprocess i Nederländerna eftersom landet vill stänga alla kolkraftverk. På bilden Unipers kraftverk i Rotterdam.
Fortums dotterbolag Uniper varnar i ett börsmeddelande på onsdagskvällen för att resultatet för perioden januari-juni i år blir betydligt sämre än resultatet för motsvarande period i fjol. Det osäkra geopollitiska läget och osäkerheten i verksamhetsmiljön gör att företaget inte heller vill ge någon prognos för resten av året och drar tillbaka den prognos som redan givits.
Ryssland har sedan mitten av juni dragit ner sina gasleveranser till Tyskland markant och det drabbar också Uniper. Fortums tyska dotterbolag har fått bara omkring 40 procent av den gas man kommit överens om av den ryska leverantören.
På grund av det besvärliga läget på den tyska gasmarknaden har Tyskland infört ett så kallat larmläge, vilket innebär att landet förbereder sig för att ta en beredskapsplan för gasimporten i användning. Larmläget är nivå två i en beredskapsplan med tre nivåer.

Ingen ersättning

Tyskland har en lag för energisäkerhet som kan ersätta företagen för högre anskaffningskostnader. Den lagen har inte ännu tillämpats och Uniper får därför i nuläget ingen ersättning för sina förhöjda gasanskaffningskostnader.
Företaget diskuterar ändå just nu med den tyska regeringen om hur energianskaffningen ska tryggas och vad det innebär ekonomiskt för Uniper. Målet är att trygga Unipers likviditet, skriver den tyska tidningen Handelsblatt.
Unipers vd Klaus-Dieter Maubach säger i Unipers pressmeddelande att de stigande gaspriserna lett till likviditetsbehov som stigit signifikant, men att företaget vidtagit åtgärder för att klara av situationen. Situationen nu beror entydigt på att Gazprom dragit ner sina gasleveranser, men i hur stor utsträckning det sker och hur länge läget pågår går inte att förutse just nu.
Redan i april meddelade Uniper att årets första kvartal skulle bli sämre än i fjol. Då var tanken att optimera gasförsäljningen och koncentrera den till vintern.
Uniper har orsakat Fortum förluster också i och med att företaget tvingats skriva ner det tyska företagets innehav i gasledningen Nord Stream 2. Den nedskrivningen var närmare en miljard.
Uniper publicerar sitt resultat för årets sex första månader den 2 augusti. Fortums halvårsresultat kommer den 12 augusti.

ANDRA LÄSER