Snörvel, snörvel, host, host och snart är plånboken tom

Världen är försatt i ett tillstånd av oro och alla kan berätta något om vad coronacirkusen lett till på mikronivå. En är tacksam över att kättingarna levererades i tid från Kina, så man får ut bryggan i år.

ANDRA LÄSER