Åbo Underrättelsers Tom Simola hade rätt att stoppa artikel

Opinionsnämnden för massmedier anser att Åbo Underrättelsers chefredaktör Tom Simola inte bröt mot god journalistisk sed när han stoppade en artikel.

Åbo Underrättelsers chefredaktör Tom Simola.
Annica Lindströmannica.lindstrom@hbl.fi
26.01.2023 14:55 UPPDATERAD 26.01.2023 18:27
Opinionsnämnden för massmedier har friat chefredaktör Tom Simola i ett fall där han stoppat en artikel. Enligt nämnden hade Simola journalistiska grunder att göra det.
Eero Hyvönen, ordförande i Opinionsnämnden för massmedier, säger att beslutet inte var lätt och att man granskat fallet i detalj. Nämnden var enhällig i sitt beslut.
Chefredaktör Tom Simola är nöjd över beskedet och att ärendet behandlats.
– Jag hade inte förväntat mig något annat beslut för det har inte varit något konstigt.
– Det är bra att frågan har behandlats för det klargör principerna om chefredaktörens roll.
Annina Suominen, huvudförtroendeperson på ÅU Media, konstaterar att beslutet var väntat.  
”Opinionsnämnden har som vanligt gjort ett uttömmande jobb och vi får acceptera deras beslut. De fattade ändå ett relativt väntat beslut enligt den information de hade fått”, skriver hon per mejl till HBL.

Anmäld av journalister

Det var i oktober 2022 som det blev offentligt att en majoritet av Åbo Underrättelsers journalister anmält chefredaktören på Finlands äldsta tidning till Opinionsnämnden för massmedier. Att journalister anmäler sin egen tidnings chefredaktör är unikt.
– Det är bra att journalister och chefredaktörer måste begrunda sina beslut. Men det skulle vara bättre om det skulle ske inom redaktionen. Det är alltid ett symtom på något när redaktionen gör en anmälan till Opinionsnämnden för massmedier, säger Eero Hyvönen.
Artikeln handlade om vad Vänsterförbundets lokalavdelning i Åbo tänker göra efter att tidningen i en lång och granskande artikel pekat på att en av Vänsterförbundets stadsfullmäktigemedlemmar spred desinformation om ukrainare. Den stoppade artikeln ska ha handlat om vilka åtgärder Vänsterförbundet planerar ta till.
”Majoriteten av ÅU:s journalister gjorde en anmälan eftersom vi ville att en utomstående part skulle utreda vad som hade hänt, eftersom vi svävade i ovisshet. Vi hade diskuterat saken internt innan anmälan lämnades in i slutet av augusti, men fick tyvärr inget klargörande svar av chefredaktören. Nu har vi gjort det vi kunnat för att reda ut det här fallet”, skriver Annina Suominen till HBL.
Enligt anmälan ska Simola ha stoppat den uppföljande artikeln efter att en lokalpolitiker i Åbo hört av sig till honom. I sin anmälan anser journalisterna att chefredaktören brutit mot fyra av journalistreglerna.
Den här beskrivningen höll Tom Simola inte med om. Simola har tidigare sagt till HBL att lokalpolitikern visserligen ska ha ringt honom, men anledningen till att artikeln stoppades är att det inte framkom något nytt i den.
Simola frias på alla fyra punkter. Nämnden konstaterar att chefredaktören i sista hand ansvarar för de beslut som publiceras. Enligt nämnden hade Simola tillräckliga journalistiska skäl för att inte publicera artikeln. Skälen var bland annat att tidningen redan rapporterat omfattande kring tematiken och att de svar de intervjuade kom med inte kom med ny information. Vidare konstaterar nämnden att Simola inte försummade sitt ansvar att avvisa påtryckningar eller att han skulle ha överlåtit beslutsfattande till någon utanför redaktionen.
På frågan om han känner att han har redaktionens förtroende efter anmälan svarar Simola enstavigt ja.
– Vi har jobbat på normalt. Vi talar om en sak som hände i somras och vi har jobbat på som normalt.
Artikeln har uppdaterats.

Opinionsnämnden för massmedier

Opinionsnämnden för massmedier är ett organ som grundats av medieutgivare och journalister.
Nämndens uppgift är att tolka god journalistisk sed och försvara yttrande- och publiceringsfriheten.
Opinionsnämnden behandlar också frågor som rör journalisters tillvägagångssätt vid anskaffning av information.
Nämnden är ingen domstol och den utövar inte offentlig makt.

ANDRA LÄSER