Konsekvenserna är försumbara

I all rapportering och alla beslutsunderlag borde coronasiffrorna jämföras med siffrorna från vanlig influensa under en längre trend.

30.03.2020 05:50
Diskussionen om coronapandemin har spårat ut och förvandlats till masshysteri.
Corona är en av de influensor som regelbundet sveper över världen och orsakar något mellan en halv och en miljon dödsfall årligen.
Enligt regeringens prognos från den 18 mars kommer i värsta fall 3 240 dödsattester ha coronaviruset som första dödsorsak, i bästa fall 540. Beslutsfattarna borde fråga om det är mycket eller lite. Jämfört med vadå?
De direkta konsekvenserna av viruset är i det stora hela försumbara, liksom de från svin- och fågelinfluensorna. Däremot är åtgärderna skrämmande. I ljuset av virusets värsta tänkbara konsekvenser finns inga tvingande skäl att förstöra ekonomin, driva småföretagare i konkurs och otaliga människor i stress, utbrändhet, desperation och av detta följande hjärtattacker och självmord.
I all rapportering och alla beslutsunderlag borde coronasiffrorna jämföras med siffrorna från vanlig influensa under en längre trend. I alla coronarelaterade beslut borde regeringen presentera en konsekvensanalys av åtgärderna, gärna omräknade i ekonomisk skada och förlorade människoliv.

Paul Lillrank,

professor, Aalto-universitetet

ANDRA LÄSER