Andrea Hasselblatt omvaldes som ordförande för Marthaförbundet

Verksamheten fokuserar på biologisk mångfald nästa år.

Andrea Hasselblatt omvaldes som ordförande för Marthaförbundet på lördagens höstmöte.
SPT
21.11.2020 17:05 UPPDATERAD 21.11.2020 17:09
Marthaförbundet återvalde Andrea Hasselblatt som förbundets ordförande i samband med sitt höstmöte på lördagen. Hon inleder därmed sin fjärde och sista tvåårsperiod som ordförande.
Höstmötet antog också nya förbundsstadgar som möjliggör en organisationsmodell med tre nivåer i stället för nuvarande fyra.
"De tretton marthadistrikten ges möjlighet att avveckla sin verksamhet och i stället stärka föreningsnivån. Det innebär mer fokus på verksamheten och mindre byråkrati", säger verksamhetsledare Annika Jansson i ett pressmeddelande.
Verksamhetsplanen för nästa år tar sikte på biologisk mångfald, Östersjön, finlandssvensk matkultur och en giftfri vardag. Det övergripande temat är inkludering genom vardagskunskap.
Nya medlemmar i styrelsen är Carita Vik-Hästbacka, Inga-Britt Lindvall, Anna-Lena Pärus, Seija Knipström, Mikaela Vesterlund-Laine, Ann Carlsson, Inga Mannström och Anna Nylund.

ANDRA LÄSER