Svenska Riksbanken höjer styrräntan – flaggar för fler höjningar

Riksbanken i Sverige höjer styrräntan med 0,25 procentenheter och lyfter samtidigt ränteprognosen kraftigt.

Stefan Ingves, chef för Riksbanken i Sverige, meddelade på torsdagen att man höjer styrräntan.
Enligt den nya prognosen från Riksbanken i Sverige bedöms styrräntan ligga på 1,18 procent om ett år och 1,57 procent om två år.
”Prognosen är att räntan kommer att höjas ytterligare två till tre gånger i år och att den ligger något under 2 procent i slutet av den treåriga prognosperioden”, skriver banken i ett pressmeddelande.
I en tidigare bedömning från februari, flaggade Riksbanken i Sverige för den första räntehöjningen först andra halvåret 2024.
Riksbanken spår att inflationen i Sverige kommer att landa på 5,5 procent i snitt i år för att sedan sjunka till 3,3 procent 2023.
Riksbanken har också beslutat att dra ner på obligationsköpen, vilket är ytterligare en åtstramande signal.
”Med denna penningpolitik väntas inflationen sjunka tillbaka under nästa år och från 2024 vara nära 2 procent”, skriver Riksbanken i pressmeddelandet.
Om så inte sker är banken beredd att höja styrräntan snabbare.
ANDRA LÄSER