Carl Haglund får nytt jobb

Svenska folkpartiets tidigare partiordförande Carl Haglund blir direktör på konsultföretaget Accenture. Haglund får ansvar för det företaget betecknar som transformeringsprojekt för nordiska finansbolag.

Det var det här jag tänkt att jag skulle göra när jag gick ut Hanken, säger Carl haglund om sitt nya jobb.
06.08.2018 10:08 UPPDATERAD 06.08.2018 16:37
Haglund har tillträtt sin nya tjänst på Accentures nordiska enhet för bank- och försäkringsverksamhet i dag.
– Accenture är ett bolag jag följt i många års tid med ett positivt öga, bolaget har till exempel flera år fått pris för att vara en god arbetsgivare, säger Haglund.
I sitt nya jobb kommer Haglund att jobba konkret med olika nordiska finansinstitutioner. Branschen genomgår just nu stora förändringar, påpekar han. Men arbetet kommer inte enbart att innebära rådgivning och konsultation utan rent konkreta insatser i den operativa verksamheten.
Det är inte bara digitaliseringen som förändrar verksamheten, också nya och strängare regler från EU:s sida påverkar bankernas och den övriga finansvärldens arbetsvillkor. Under sin tid som EU-parlamentariker jobbade Haglund bland annat med frågor i anslutning till finansmarknadens reglering.
Haglund lämnade EU-parlamentet för sex år sedan, men mycket av grundarbetet kring direktiv för finansvärlden gjordes redan då. Det gäller både reglering och till exempel betalningstjänster inom unionen. De nya reglerna är till stor del ett resultat av finanskrisen 2007-2008 och slår vakt om kundernas och konsumenternas rättigheter. Att vara med och implementera de nya reglerna är en del av det konkreta arbete Haglund och hans grupp ska syssla med.
– Jag tycker det ska bli roligt att börja arbeta operativt, just nu har jag många styrelseuppdrag, men i styrelser jobbar man på ett annat sätt. Det här är också det jag tänkte mig att börja jobba med då jag gick ut Hanken, så på sätt och vis sluter sig cirkeln nu, säger Haglund.
Han konstaterar att arbetsbilden på Accenture känns rätt. Finansbranschen är intressant och bjuder på teknologiska utmaningar. Accenture är en föregångare inom ny, innovativ teknologi, konstaterar Haglund.
– Det är något som förstärker våra kunders position i en internationell konkurrens som hela tiden hårdnar, säger han.

Helheten avgjorde

Accentures nordiska vd Frank Korsström berömmer Haglunds erfarenhet av ledarskap och hans breda nordiska nätverk. Initiativet till att anställa Haglund kom från Accntures sida, konstaterar han.
– Det är inte svårt att motivera varför vi ville anställa Carl Haglund, han har en mångsidig erfarenhet som talar för sig. Jag har lärt känna Haglund som en visionär och det är den typen av personer vi behöver, säger Korsström.
Enligt honom var det ingen enskild faktor som avgjorde valet, i den här typen av beslut är det helheten som är viktig, betonar han.
Frank Korsström konstaterar att Accenture redan har en god position inom finansbranschen och att företaget vuxit bra i Norden. Målsättningen är att fortsätta att växa och det tror Korsström att Haglund kan hjälpa bolaget att göra.
Haglund är född 1979 och är till sin utbildning ekonomie magister. Han har bland annat fungerat som försvarsminister och varit medlem av Europaparlamentet. Haglund avgick som ordförande för SFP 2016 då han också började jobba för det kinesiska bioenergibolaget Sunshine Kaidi New Energy Group. Kaidi planerar ett bioraffinaderi i Kemi.
Att han slutade på Kaidi motiverade Haglund med att tillståndsprocessen för raffinaderiet nu är slutförd och att det är dags för dem som ska bygga att ta över projektet.
Haglund är i sitt nya jobb stationerad i Helsingfors, men räknar med att det blir en hel del timmar på flyg också.
Läs också: Kinesiska Kaidi i ekonomisk kris

ANDRA LÄSER