Finska företag kör ner sina Kina-risker

Finska företag har börjat sprida sina risker i Sydostasien till länder utanför Kina. Intresset för ett Kina som nu öppnar igen är ändå stort både bland finska företag och företag från andra nordiska länder, omtalar SEB:s Asiendirektör.

Kina är en av världens största tillverkare av turbiner till vindkraftverk. Landet satsar även i övrigt stort på förnybar energiproduktion.
Katarina Koivistokatarina.koivisto@hbl.fi
01.03.2023 18:01
Finska företag jobbar målmedvetet med att minska de risker de har förknippade med verksamhet i Kina. Det visar Centralhandelskammarens färska förfrågan till företagens exportdirektörer. Företagen har lärt sig leva med osäkerhet, skriver Centralhandelskammarens direktör för internationella ärenden Lenita Toivakka i ett pressmeddelande.
Av de 116 företag som svarat på Centralhandelskammarens frågor uppger 60 procent att de har ett visst beroende av Kina. Merparten av de företag som minskar beroendet och flyttar bort verksamhet från landet tar aktiviteterna till Europa. I mindre grad är också länder som Indien, Indonesien och Vietnam intressanta för finska bolag.

Snabb tillväxt när nollinje slopats

Den geopolitiska spänningen har påverkat ekonomin i flera länder i Sydostasien positivt, konstaterar Fredrik Hähnel, direktör för verksamheten i Asien på SEB. Att Kina nu frångått sin nollinje då det gäller covid innebär att tillväxten kommer att bli snabb.
Intresset för Kina är stort bland nordiska företag, intygar Hähnel. Inom vissa sektorer som till exempel då det gäller energiomställningen är möjligheterna stora, tror han. Kina investerar mycket i förnybar energi och det skapar potential för företag som vill in på marknaden. Samtidigt är Kina också en stor exportör inom området.
– Nästan 90 procent av världens solceller produceras just nu i Kina och landet är också en stor producent av vindkraftverk. Energiomställningen går snabbt, säger Hähnel.
År 2060 är målsättningen att Kina ska vara koldioxidneutralt, påminner han.

Behoven är stora

Kina behöver företag, teknologi och kapital från EU i ett läge där handelskonflikten med USA tillspetsas. Därför tror Fredrik Hähnel inte att Kina tar tydligare parti för Ryssland då det gäller kriget i Ukraina. Kineserna är väl medvetna om att de sanktioner som nu lagts på Ryssland i så fall kunde tillämpas också på dem, påpekar han.
I konflikten om Taiwans självständighet har Kina sin egen geopolitiska risk. Men Hähnel påminner om att det är en konflikt som pågått länge. Det finns ingen anledning för Kina att invadera Taiwan nu.
– Kineserna har blivit varnade och då de ser på Ryssland ser de hur snett det kan gå, säger SEB:s Asiendirektör.
Han har ändå full förståelse för företag som anser att verksamhet i Kina innebär en risk och som därför vill diversifiera sin verksamhet i Asien. Det har länder som Vietnam och Indien dragit nytta av. Många multinationella företag har flyttat sin tillverkningen till länder utanför Kina.

Inte billigt längre

Fredrik Hähnel konstaterar att de företag som vill sälja på den kinesiska marknaden gör klokt i att ha kvar sin tillverkning i Kina. Men företag som söker efter billiga tillverkningskostnader för att sälja på andra marknader kan mycket väl diversifiera sin verksamhet och placera tillverkningen på annat håll. Kina är inget billigt land längre.
Intresset för Kina är stort från nordiska företags sida, försäkrar Hähnel. Det syns i de förfrågningar som SEB:s kontor i Singapore får.
– Det gäller för företag att fundera på hur beroende de blir av Kina och på om de är säkra på att de kan dämpa sin exponering om det behövs, säger Hähnel.
Också Lenita Toivakka påpekar i handelskammarens pressmeddelande att det är klokt att låta bli att lägga alla ägg i samma korg. Men osäkerhet i den globala handeln är någonting företagen måste lära sig att leva med, anser hon.
De företag som svarat på handelskammarens frågor uppger att de diversifierat sina produktions- och leveranskedjor till andra länder än Kina i Sydostasien. De letar också efter alternativa råvaruleverantörer. Men dörren till Kina är det få som stänger helt.
”Det är viktigt för företagen att överväga vilka affärspartner de har i Kina, hurdan handel de idkar och hurdana nya investeringar det lönar sig att göra. Riskhantering är nu verkligen viktigt”, säger Toivakka i pressmeddelandet.

ANDRA LÄSER