Oron inför höstlovet: Coronasmitta kan spridas i stor skala

Den ökade smittspridningen i samhället syns också som fler patienter på intensivvårdsavdelningen vid Mejlans sjukhus. Personalen befarar att höstlovet för med sig fler barnpatienter. – Vi är mycket oroade över den senaste månadens utveckling med allt större smittspridning, säger överläkaren Minna Tallgren på HUS.

Personalen på intensivvårdsavdelningen vid Mejlans tornsjukhus har utökat vårdplatserna för coronapatienter från 6 till 10.
Petra Miettinen
13.10.2021 18:35 UPPDATERAD 14.10.2021 11:21
Det är fullt på intensivvårdsavdelningen vid Mejlans tornsjukhus i Helsingfors. Personalen har precis trappat upp kapaciteten för coronapatienter från 6 till 10 platser. Avdelningens överläkare Minna Tallgren, som också har jour på avdelningen den här onsdagskvällen, har händerna fulla med att ta hand om coronapatienter, men hon hinner ändå svara på ett par frågor när HBL ringer upp.
– Vi klarar av att ta hand om alla coronapatienter just nu. Häromdagen tog vi också emot en patient från ett annat sjukvårdsdistrikt där coronaläget är sämre. Men det betyder samtidigt att vi måste hitta andra avdelningar för patienter med andra sjukdomar, för vi kan inte blanda coronapatienter med andra intensivvårdspatienter.
Avdelningens personal hade hoppats att coronaläget i landet skulle ha vänt till det bättre i det här skedet av hösten, när de flesta finländare har haft möjligheten att vaccinera sig. Så har inte skett.
– Merparten av de coronapatienter som behöver specialistvård är ovaccinerade och i arbetsför ålder. Vi har också haft enstaka barnpatienter. De patienter som har fått två vaccindoser och ändå behövt intensivvård hör till riskgrupper, de har alla haft någon underliggande sjukdom, berättar Tallgren.
En sak som nu är mycket annorlunda på sjukhuset jämfört med läget under första coronaåret är att det inte längre är seniorerna som blir allvarligt sjuka i covid-19, utan främst folk i arbetsför ålder.
– Under den senaste månaden har vi inte alls haft vaccinerade seniorer bland coronapatienterna. Vi ser att vaccinet fungerar och ger ett gott skydd för en allvarlig variant av corona, säger Minna Tallgren.
De seniorer som blivit intagna på sjukhuset på grund av coronasmitta har varit ovaccinerade.
Personalen på intensivvårdsavdelningen vid Mejlans tornsjukhus har utökat vårdplatserna för coronapatienter från 6 till 10.

Höstlovet oroar vårdpersonalen

Stigande smittsiffror i samhället syns snabbt på sjukhuset i form av flera patienter. Antalet patienter som behöver intensivvård minskar inte i önskad takt, nu upptar coronapatienter en tredjedel av intensivvårdskapaciteten vid Mejlans sjukhus. De kräver mycket av personalen.
– Vi har ett ständigt behov av mera personal. Under det gångna året har en del läkare och sjukskötare sagt upp sig och flyttat till andra uppgifter, det beror åtminstone delvis på den utdragna coronasituationen, säger överläkaren.
Inför höstlovet är Minna Tallgren och den övriga personalen på intensiven främst oroade för de yngsta barnen. I princip alla barn under 12 år i Finland är ovaccinerade, endast barn i riskgrupp kan ha fått vaccin.
– Om folk samlas i stora skaror under höstlovet är det en potentiell riskfaktor för att en coronasmitta ska sprida sig bland de ovaccinerade barnen, också i större skala.
Minna Tallgren har en hälsning till alla ovaccinerade finländare, både med tanke på sjukvårdens bärförmåga och för den egna hälsans skull.
– Vi strävar efter att en större andel av befolkningen skulle bli coronavaccinerade. Det skulle ge oss som jobbar inom vården en andningspaus och skapa en större känsla av säkerhet i samhället. Dessutom minskar risken bland personer i riskgrupper att insjukna i en allvarlig form av corona i takt med att vaccinationstäckningen ökar, säger Minna Tallgren på HUS.
Läs också: Svårt att få tag på covidintyg åt minderåriga – långsamma kommuner får skulden

ANDRA LÄSER